วิธีสร้าง attribute ใน WooCommerce

สำหรับร้านค้าที่มีสินค้าบางอย่าง มีให่เลือกหลายสี หลายขนาด เราสามารถทำการตั้งค่าให้สินค้าชนิดนั้นได้ โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com

2.ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In

3.ที่แถบเมนูด้านซ้าย คลิกที่ Product เลือก Attributes

4. ใส่รายละเอียด ดังนี้

  • Name : ชื่อของ Attribute สินค้า เช่น color หรือ size หรือ ฯลฯ
  • Slug : ส่วนที่จะไปโผล่ใน url อย่างเช่น https:\\testwp.com\tag\color  “สี” ก็คือ slug นั่นเอง

จากนั้นกดปุ่ม Add attribute

5.  Attribute ที่สร้างจะแสดง ดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles