วิธีการสร้าง File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

เราสามารถสร้าง File, แก้ไขชื่อ File, แก้ไขเนื้อหาของ File และทำการลบ File ใน File Manager ซึ่งขั้นตอนแรกต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

พิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

1. การสร้าง File มีลำดับขั้นตอนในการทำ ดังนี้

1. เลือกที่ File Manager

2. ระบุชื่อ File และนามสกุล
3. คลิก Create

4. ระบุข้อความและเนื้อหา จากนั้นคลิก Save As

2. การแก้ไขชื่อ File มีขั้นตอนการทำดังนี้

1. เลือกไฟล์ที่ต้องทำการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ Rename

2. แก้ไขชื่อตามต้องการ จากนั้นคลิก Rename

3. การแก้ไขเนื้อหา File มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกไฟล์ที่ต้องทำการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ Edit

2. แก้ไขเนื้อหาตามต้องการ จากนั้นคลิก Save As

4. การลบ File มีขั้นตอนดดังต่อไปนี้

1. เลือก File ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ Delete

 

 

Was this article helpful?

Related Articles