วิธีสร้าง แก้ไข เปลี่ยนชื่อ และลบไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin

Create rename delete DirectAdmin

หากคุณต้องการสร้างไฟล์ แก้ไขไฟล์ เปลี่ยนชื่อไฟล์ หรือลบไฟล์ด้วยเมนู File Manager ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

วิธีสร้างไฟล์

ไปยังตำแหน่งที่ต้องการสร้างไฟล์

คลิกที่ Create text file

เลือกประเภทไฟล์ที่จะสร้าง

กำหนดชื่อของไฟล์ จากนั้นคลิกที่ CREATE

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์ดังกล่าวได้ถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว

วิธีแก้ไขไฟล์

ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแก้ไขไฟล์

คลิกที่ขวาที่ไฟล์ที่ต้องการแก้ไข

คลิกที่ Edit

ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับแก้ไขไฟล์ดังกล่าว ให้แก้ไขไฟล์ตามต้องการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Save File

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์ดังกล่าวได้ถูกแก้ไขเรีบร้อยแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ X

วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์

ไปยังตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์

คลิกที่ขวาที่ไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

คลิกที่ Rename

เปลี่ยนชื่อไฟล์ตามต้องการ (นามสกุลของไฟล์ก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกัน) จากนั้นคลิกที่ Rename

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว

วิธีลบไฟล์

ไปยังตำแหน่งที่ต้องการลบไฟล์

คลิกที่ขวาที่ไฟล์ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบไฟล์ขึ้นมา หากไม่ต้องการให้ไฟล์ที่ลบไปอยู่ในโฟลเดอร์ขยะ (ไฟล์จะถูกลบถาวร และไม่สามารถกู้คืนได้) ให้ปิดการลบไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ขยะโดยคลิกที่ To Trash (เมื่อปิดแล้วปุ่มหลัง To Trash จะกลายเป็นสีเทา) จากนั้นคลิกที่ REMOVE

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์ดังกล่าวได้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles