วิธีการสร้าง File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

เราสามารถสร้าง File, แก้ไขชื่อ File, แก้ไขเนื้อหาของ File และทำการลบ File ใน File Manager ซึ่งขั้นตอนแรกต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

1. การสร้าง File มีลำดับขั้นตอนในการทำ ดังนี้

1. เลือกที่เมนู File Manager

2. คลิกที่ Create File

3. ระบุชื่อ File จากนั้นคลิกที่ CREATE

4. คลิกไฟล์ที่เราพึ่งสร้าง เพื่อทำการใส่ข้อความและเนื้อหา

5. คลิกที่ Edit

6. ระบุข้อความและเนื้อหา เลือกนามสกุลที่เราต้องการ จากนั้นคลิก Save

2. การแก้ไขชื่อ File มีขั้นตอนการทำดังนี้

1. เลือกไฟล์ที่ต้องทำการแก้ไข (เลื่อนเมาส์ไปวางตรงชื่อไฟล์ที่ท่านต้องการแก้ไข ไม่ต้องคลิกจะขึ้นแทบสีดำด้านข้าง) จากนั้นคลิกที่ A Rename

2. แก้ไขชื่อตามต้องการ จากนั้นคลิก RENAME

3. การแก้ไขเนื้อหา File มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1. คลิกไฟล์ที่ต้องทำการแก้ไข

2. จากนั้นคลิกที่ Edit

3. แก้ไขเนื้อหาตามต้องการ จากนั้นคลิก Save

4. การลบ File มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เลือก File ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ Delete

Was this article helpful?

Related Articles