วิธีสร้าง แก้ไข เปลี่ยนชื่อ และลบไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin

หากคุณต้องการสร้างไฟล์ แก้ไขไฟล์ เปลี่ยนชื่อไฟล์ หรือลบไฟล์ด้วยเมนู File Manager ใน control panel ของ DirectAdmin สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

วิธีสร้างไฟล์

ไปยังตำแหน่งที่ต้องการสร้างไฟล์

คลิกที่ Create text file

เลือกประเภทไฟล์ที่จะสร้าง

กำหนดชื่อของไฟล์ จากนั้นคลิกที่ CREATE

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์ดังกล่าวได้ถูกสร้างเรียบร้อยแล้ว

วิธีแก้ไขไฟล์

ไปยังตำแหน่งที่ต้องการแก้ไขไฟล์

คลิกที่ขวาที่ไฟล์ที่ต้องการแก้ไข

คลิกที่ Edit

ระบบจะแสดงหน้าต่างสำหรับแก้ไขไฟล์ดังกล่าว ให้แก้ไขไฟล์ตามต้องการ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Save File

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์ดังกล่าวได้ถูกแก้ไขเรีบร้อยแล้ว จากนั้นให้คลิกที่ X

วิธีเปลี่ยนชื่อไฟล์

ไปยังตำแหน่งที่ต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์

คลิกที่ขวาที่ไฟล์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

คลิกที่ Rename

เปลี่ยนชื่อไฟล์ตามต้องการ (นามสกุลของไฟล์ก็สามารถเปลี่ยนได้เช่นกัน) จากนั้นคลิกที่ Rename

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์ดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้ว

วิธีลบไฟล์

ไปยังตำแหน่งที่ต้องการลบไฟล์

คลิกที่ขวาที่ไฟล์ที่ต้องการลบ

คลิกที่ Remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบไฟล์ขึ้นมา หากไม่ต้องการให้ไฟล์ที่ลบไปอยู่ในโฟลเดอร์ขยะ (ไฟล์จะถูกลบถาวร และไม่สามารถกู้คืนได้) ให้ปิดการลบไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ขยะโดยคลิกที่ To Trash (เมื่อปิดแล้วปุ่มหลัง To Trash จะกลายเป็นสีเทา) จากนั้นคลิกที่ REMOVE

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์ดังกล่าวได้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles