วิธีตั้งค่าการแชร์ไฟล์ Google Drive ใน Google G Suite

ในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการตั้งค่าการแชร์ไฟล์ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าไม่ให้แชร์ไฟล์ หรือหยุดการแชร์ไฟล์ หรือต้องการแชร์ไฟล์กับบุคคลบางคน โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.ไม่ต้องการแชร์ไฟล์ให้กับคนอื่น ทำได้โดย

1. ให้ Login เข้าสู่หน้า หน้าอีเมล

2.ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3.เข้าสู่ Google Drive

4.เลือกไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์

5. คลิก Share หรือไอคอนแชร์  เพิ่มบุคคล

6. ที่ด้านขวาล่างของหน้าต่าง “Share with others” ให้คลิก Advanced

7. คลิกที่ Change

6. ที่ Link sharing เลือก Off-Specific people
จากนั้นกดปุ่ม Save

2. ป้องกันไม่ให้คนอื่นดาวน์โหลดไฟล์ พิมพ์ หรือคัดลอกไฟล์

ในกรณีนี้ คนที่จะมีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ หรือแชร์ไฟล์จะต้องมีค่าเริ่มต้นเป็น

  • แชร์ไฟล์กับคนอื่นได้
  • เพิ่ม หรือลบคนที่ต้องการแชร์ได้
  • คัดลอก พิมพ์ หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้

ซึ่งถ้าหากผู้ใช้ไม่ต้องการให้คนๆ นั้นสามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์ พิมพ์ หรือคัดลอกไฟล์ สามารถทำได้ดังนี้

1. คลิก Share หรือไอคอนแชร์  เพิ่มบุคคล

2. ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกขั้นสูง

3. เลือก “Disable options to download, print, and copy for commenters and viewers”
จากนั้นคลิกที่ Save changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

5. คลิก Done

หมายเหตุ: ผู้ใช้สามารถจำกัดวิธีที่ผู้ใช้แชร์ พิมพ์ ดาวน์โหลด และคัดลอกภายใน Google ไดรฟ์ เอกสาร ชีต และสไลด์ได้ แต่ไม่สามารถหยุดวิธีที่คนอื่นแชร์เนื้อหาไฟล์ในลักษณะอื่นได้

3. ป้องกันไม่ให้คนอื่นแชร์ไฟล์

ถ้าผู้ใช้แชร์ไฟล์ไว้ ตั้งค่าไว้ให้คนอื่นสามารถแก้ไข เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ไฟล์ได้  ซึ่งถ้าหากผู้ใช้ต้องการแชร์ไฟล์ได้แต่เพียงผู้เดียว สามารถทำได้ ดังนี้

1.คลิก Share หรือไอคอนแชร์ เพิ่มบุคคล

2.ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกขั้นสูง

3.ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากข้อความ “Prevent editors from changing access and adding new people”
จากนั้นคลิกที่ Save changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

5.คลิก Done

หมายเหตุ: หากต้องการไม่ให้แชร์โฟลเดอร์ การตั้งค่าแบบนี้จะมีใช้ได้กับโฟลเดอร์ที่ตั้งค่าไว้เท่านั้น หากต้องการไม่ให้มีการแชร์ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์นั้นด้วย ผู้ใช้จะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ด้วย

Was this article helpful?

Related Articles