วิธีตรวจสอบ E-Mail header ใน Gmail

E-Mail Header เป็นส่วนที่แสดงถึงรายละเอียดต่างๆของอีเมล ได้แก่ เลขทะเบียนของ E-mail (message header), วันที่และเวลาที่ส่ง, เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ส่งออกอีเมล, ชื่อผู้รับ, ชื่อผู้ส่ง อย่างละเอียด ซึ่งจะไม่ปรากฏในเนื้อหาของ Email ข้อมูลในส่วนของ Header นั้นมักจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ของการรับ-ส่งอีเมลต่างๆ ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางของอีเมล

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Gmail ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน จากนั้นกดปุ่ม Next

2. ใส่รหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม Next

3.เปิดอีเมลที่ต้องการตรวจสอบส่วนหัว

4.  ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ทางซ้ายมือ จากนั้นเลือก Show original

5. ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมด ดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles