วิธีตรวจสอบ e-mail header ใน Gmail

Check email headers Gmail

E-mail header เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดต่างๆของอีเมล เช่น เลขทะเบียนของอีเมล (message header) วันเวลาที่ส่งเมล server ที่ใช้ส่งอีเมล ชื่อผู้รับ-ผู้ส่ง อย่างละเอียด ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของอีเมล ข้อมูลในส่วนของ header นั้นมักจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุการรับ-ส่งอีเมลต่างๆ ของผู้ให้บริการ รวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางของอีเมล โดยการตรวจสอบ e-mail header ใน Gmail สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Gmail

คลิกที่เมลที่ต้องการตรวจสอบ e-mail header

คลิกที่ไอคอน More

คลิกที่ Show original

ระบบจะแสดงข้อมูลทั้งหมดของเมลดังรูปตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles