วิธีการเปลี่ยน Font ใน WordPress

ปกติแล้วธีมใน WordPress จะมี Google Font มาให้ใช้ด้วย ซึ่ง Google Font นั้นจะมี Font สวยๆ หลากหลายแบบให้เลือกใช้ แต่ Server ของ Font ส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่ต่างประเทศ ดังนั้นสำหรับเว็บไทยจึงไม่จำเป็น เพราะจะทำให้หน้าเว็บโหลดช้า

ซึ่งการปิด ฟังชั่น Google Font สำหรับเว็บไทย หากเป็นธีมพรีเมี่ยม (ธีมที่เสียเงิน) จะมีฟังชั่นเปิด-ปิด Google Font มากให้ ปกติแล้วจะอยู่ที่ Theme option ของธีมนั้น

แต่หากธีมที่ใช้งานอยู่นั้นไม่มีฟังก์ชั่นนี้ แนะนำให้ใช้ปลั๊กอินในการปิดแทน ปลั๊กอินที่แนะนำคือ

วิธีการเปลี่ยน Font ใน WordPress สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

  1. วิธีการเปลี่ยน Font โดยใช้ Plugin SEED FONT ซึ่งมี Font ให้ใช้ 8 ฟอนต์ ได้แก่  Athiti, Kanit, Mirt, Prompt, Cloud, TH Sarabun, Boon, CS Prajad
  2. วิธีการเปลี่ยน Font โดยแก้ไขโค้ด

วิธีที่ 1 วิธีการเปลี่ยน Font โดยใช้ Plugin SEED FONT

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Dashboard

2. ที่เมนูด้านซ้าย เลือก Plugin > Add New ให้พิมพ์ชื่อ Seed Fonts จากนั้นกด Install Now

3. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว กด Activate

4. ที่เมนูด้านซ้าย คลิกที่ Appearance > Fonts

5. ในหน้า Setting ที่แท้บ Heading ทำการตั้งค่า ดังนี้

  • Enable: ให้ติ๊กถูก หน้าข้อความ เพื่อเปิดการใช้งาน Font
  • Font: เลือกรูปแบบ Font ที่ต้องการ ในภาพ เลือก Font แบบ Kanit
  • Weight: ความหนาของตัวอักษรโดยที่ 400 คือ ตัวอักษรธรรมดา 700 คือ อักษรตัวหนา
  • Selector: ตำแหน่งที่ต้องการให้เปลี่ยนตัวอักษร บางครั้งตำแหน่งจริงบนเว็บไซต์อาจไม่อยู่ในค่า default ที่ปลั๊กอินนี้ใส่มาให้ ดังนั้น อาจต้องใช้วิธี inspect element เพื่อหาตำแหน่งฟอนต์บนเว็บ
  • Force Using This Font?: บังคับให้ใช้ Font นี้ หรือไม่ ถ้าต้องการให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ระบบจะแสดงรายละเอียดที่เราตั้งค่า ดังรูป

6. ที่แท้บ Body ทำการตั้งค่าเช่นเดียวกันกับ Heading จากนั้นกดปุ่ม Save Changes

ระบบจะแสดงรายละเอียดที่เราตั้งค่า ดังรูป

7. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บของเราแบบอักษรจะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งค่า ดังรูป

ก่อนเปลี่ยน Font

หลังเปลี่ยน Font

วิธีการที่ 2 การเปลี่ยน Font โดยแก้ไขโค้ด

 

 

Was this article helpful?

Related Articles