วิธีเปลี่ยน Font ใน WordPress

Change Font WordPress

หากคุณต้องการเปลี่ยน Font ใน WordPress เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับเว็บไซต์ของคุณ ให้ดูแตกต่าง ไม่จำเจ คุณสามารถเลือกใช้ Font ภาษาไทยที่ Google สร้างไว้แล้วได้เลย ซึ่งมีถึง 31 แบบให้เลือก

ขั้นตอนการเปลี่ยนปรกติแล้ว Theme ที่เราใช้งานนั้นมักจะมี Option ให้สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขเองได้ ส่วนใหญ่จะมีเมนูให้เปลี่ยนใน Theme Option แต่หาก Theme ที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันไม่มีความสามารถนี้ เราก็สามารถใช้ Plugin ช่วยได้โดยใช้ Plugin SEED FONT โดยคุณเม่น | seedthemes

หมายเหตุ: หากต้องการใช้ custom font ไม่ใช่จาก Google ให้ใช้วิธีนี้แทน วิธีเปลี่ยน Custom Font ให้กับ WordPress

วิธีการเปลี่ยน Font โดยใช้ Plugin SEED FONT

ปลั๊กอิน Seed Fonts นั้นมี Font ให้เลือกใช้ถึง 14 ฟอนต์ ได้แก่  Anuphan, IBM Plex Thai, Anakotmai, Noto Sans Thai, Cloud, iannnn-duck, Moonjelly, Chulabhorn Likit Display, Chulabhorn Likit Text (Thai Loop), Sarabun (Thai Loop), Noto Serif Thai (Thai Loop), Boon (Thai Loop), CS Prajad (Thai Loop) และ CS Chatthai UI (Thai Loop) โดย Fonts เหล่านี้รองรับการใช้งานภาษาไทยด้วยนะคะ

สำหรับวิธีการเปลี่ยน fonts โดยใช้ Plugin SEED FONTS มีขั้นตอน ดังนี้

ทำการ Login เข้าสู่ระบบ Dashboard

ที่เมนูด้านซ้าย เลือก Plugins > Add New

ที่ Keyword ให้พิมพ์คำว่า Seed Fonts เมื่อระบบค้นหาเจอแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Install Now ดังภาพ

คลิก Activate เพื่อเปิดใช้งาน Plugin

ที่เมนูด้านซ้าย คลิกที่ Appearance > Fonts

ในหน้า Setting ที่แท็บ Heading ทำการตั้งค่า ดังนี้

  • Enable Heading Font?: ให้ติ๊กถูก หน้าข้อความ เพื่อเปิดการใช้งาน Font
  • ฺBundled Font: เลือกรูปแบบ Font ที่ต้องการ ในภาพ เลือก Font แบบ Kanit
  • Weight: ความหนาของตัวอักษรโดยที่ 400 คือ ตัวอักษรธรรมดา 700 คือ อักษรตัวหนา
  • Selector: ตำแหน่งที่ต้องการให้เปลี่ยนตัวอักษร บางครั้งตำแหน่งจริงบนเว็บไซต์อาจไม่อยู่ในค่า default ที่ปลั๊กอินนี้ใส่มาให้ ดังนั้น อาจต้องใช้วิธี inspect element เพื่อหาตำแหน่งฟอนต์บนเว็บ
  • Force Using This Font?: บังคับให้ใช้ Font นี้ หรือไม่ ถ้าต้องการให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

ระบบจะแสดงรายละเอียดที่เราตั้งค่า ดังรูป

ที่แท็บ Body ทำการตั้งค่าเช่นเดียวกันกับ Heading จากนั้นกดปุ่ม Save Changes แต่ส่วนที่เพิ่มคือ

  • Size: ขนาดของ Font
  • Size Unit: หน่วยของขนาด Font มีให้เลือกระหว่าง px (Pixel), em และ %
  • Line Height: ระยะห่างระหว่างบรรทัด แนะนำให้อยู่ระหว่าง 1.5-1.8

ระบบจะแสดงรายละเอียดที่เราตั้งค่า ดังรูป

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว หน้าเว็บของเราแบบอักษรจะเปลี่ยนไปตามที่เราตั้งค่า ดังรูป

ก่อนเปลี่ยน Font

หลังเปลี่ยน Font

Was this article helpful?

Related Articles