วิธีคิดค่าจัดส่งตามกลุ่มสินค้า (Shipping Class) ใน WooCommerce

การคิดค่าจัดส่งสินค้าตามกลุ่มสินค้า หรือที่เรียกกันว่า Shipping Class นั้นเป็นการตั้งค่าจัดส่งสินค้าโดยคิดค่าจัดส่งสินค้าตามกลุ่มสินค้า เช่น สินค้าทั่วไป สินค้าแตกหักง่าย สินค้าที่เป็นวัตถุอันตราย ซึ่งสินค้าแต่ละชนิดนั้นมีแพคเกจที่แตกต่างกัน ถ้าเป็นสินค้าแตกหักง่ายอาจจะต้องเพิ่มโฟมกันกระแทกเข้าไปทำให้ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งย่อมสูงกว่าประเภทสินค้าทั่วไป

สำหรับวิธีการตั้งค่าการจัดส่งสินค้าตามกลุ่มสินค้า มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com

2. ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In

** สิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะตั้งค่าการจัดส่งแบบไหนให้ผู้ใช้สร้างเขตจัดส่งสินค้าไว้ก่อนค่ะ  (Shipping zones) โดยดูที่หัวข้อวิธีการตั้งการจัดส่งได้ค่ะ **

3. เมนูด้านซ้านมือคลิกที่ Woocommerce > Settings
เลือกแท้บ Shipping จากนั้นคลิกที่คำว่า Shipping Classes

4. คลิกที่ Add Shipping Classes ดังรูป

5. ทำการเพิ่มข้อมูลลงไปดังนี้

  • Shipping class: ใส่ชื่อกลุ่มสินค้าที่ต้องการ จากตัวอย่างใช้ชื่อสินค้าแตกหักง่าย กับ สินค้าที่มีน้ำผสม
  • Slug: ข้อความที่ใช้แทนในการโพสต์และ search engine
  • Description: คำอธิบายสำหรับชื่อกลุ่มสินค้า

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Save shipping classes เพื่อทำการบันทึกการตั้งค่า

6. กลับมาที่ Shipping zones ในแท้บ Shipping คลิกที่เขตการจัดส่งที่เราสร้างไว้ ดังรูป

7. คลิก Add shipping method เพื่อทำการตั้งค่าการจัดส่ง

8. เลือก Flat rate จากนั้นคลิกที่ Add shipping method

9. คลิกที่ Flate rate เพื่อตั้งค่าอัตราค่าส่ง

10. กรอกรายละเอียด ดังนี้

  • Method title: ตั้งชื่อการจัดส่ง
  • Tax Rate: ภาษีค่าจัดส่ง หากไม่คิดให้เลือก none
  • Cost: ราคาค่าจัดส่งปกติ

ในส่วนของ shipping class costs ให้ใส่ราคาตามที่เราสร้างไว้ใน Shipping classes จากตัวอย่าง คิดค่าจัดส่งเพิ่ม 60 บาท และ สำหรับสิน้คาที่มีน้ำผสมด้วย ส่วนสินค้าแตกหักง่าย คิดค่าจัดส่งเพิ่ม 50 บาท

จากนั้นกดปุ่ม Save changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

11. ให้ทำการใส่ shipping-class ที่สร้างขึ้น ลงไปที่สินค้าแต่ละชิ้น
โดยไปหน้าสินค้า เลือกสินค้าที่ต้องการกำหนด shipping-class จากนั้นคลิกที่ edit

12. Product data เป็น Simple Product เลือก shipping ให้เลือกประเภทการส่งสินค้า ตามที่ต้องการ
จากนั้นกดปุ่ม Update เพื่อบันทึกการตั้งค่า

13. เมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าระบบจะขึ้นดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles