วิธีคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้าใน WooCommerce

สำหรับร้านค้าบางร้านอาจมีการคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า ซึ่งใน Woocomerce นี้สามารถทำการตั้งค่าการจัดส่งสินตามน้ำหนักได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.เข้าสู่หน้า WordPress Admin โดยพิมพ์ http://www.yourdomain.com/wp/wp-admin จากตัวอย่างขอใช้ testwp.com แทน yourdomain.com

2. ใส่ Username และ Password จากนั้นกดปุ่ม Log In

3. ขั้นตอนแรกให้ทำการเพิ่ม plugin Woocommerce Weight Based Shipping ก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้
ที่เมนูด้านซ้ายมือ คลิกที่ Plugins > Add New
ให้ทำการค้นหาปลั๊กอิน  Woocommerce Weight Based Shipping เมื่อพบแล้วให้คลิกที่ Install Now

4. คลิกที่ปุ่ม Activate เพื่อให้ปลั๊กอินทำงาน

5. ทำการตั้งค่าการคิดราคาค่าจัดส่งสินค้าตามน้ำหนัก โดยไปที่เมนูทางด้านซ้ายมือคลิกที่ Woocommerce > Settings >เลือกแท้บ Shipping > Weight Based Shipping

6. คลิกที่ Add Shipping rules

7. คลิกที่ Add new เพื่อสร้างเงื่อนไขการจัดส่ง

8. สำหรับการตั้งค่าการจัดส่งขอยกตัวอย่าง ดังนี้

สินค้า น้ำหนัก < 50 กรัม คิดค่าจัดส่ง 30 บาท
สินค้า น้ำหนัก 50-100 กรัม คิดค่าจัดส่ง 50 บาท

สำหรับการตั้งค่าจะเริ่มตั้งค่าสินค้า น้ำหนัก < 50 กรัม คิดค่าจัดส่ง 30 บาท
รายละเอียดของการตั้งค่ามีดังนี้

  • Tax able: ให้เลือก No
  • Label : เงื่อนไขที่ต้องการ จากตัวอย่างเป็น 50 กรัม
  • Title : ชื่อที่ลูกค้าจะเห็นเมื่อสั่งสินค้าลงตะกร้าแล้ว จากตัวอย่างขอใช้ ส่ง EMS
  • Order Weight : กำหนดขนาดน้ำหนักของสินค้า จากตัวอย่างให้เลือกต่ำหรือเท่ากับ 50 กรัม ดังนั้นให้เลือก below 50 ติ๊กที่ช่อง or equal
  • Base Cost : ตั้งค่าราคาการจัดส่ง จากตัวอย่างเป็น 30 บาท

9. หากต้องการเพิ่มเงื่อนไขให้คลิกที่ Add new
จากตัวอย่าง กำหนดเงื่อนไขที่ 2 คือ สินค้า น้ำหนัก 50-100 กรัม คิดค่าจัดส่ง 50 บาท

10. รายละเอียดของการตั้งค่ามีดังนี้

  • Tax able: ให้เลือก No
  • Label : เงื่อนไขที่ต้องการ จากตัวอย่างเป็น 50-100 กรัม
  • Title : ชื่อที่ลูกค้าจะเห็นเมื่อสั่งสินค้าลงตะกร้าแล้ว จากตัวอย่างขอใช้ ส่ง EMS
  • Order Weight : กำหนดขนาดน้ำหนักของสินค้า จากตัวอย่างให้เลือกมากกว่า 50 แต่ต่ำกว่า 100 ดังนั้นให้เลือก above 100 below 300 ติ๊กที่ช่อง or equal
  • Base Cost : ตั้งค่าราคาการจัดส่ง จากตัวอย่างเป็น 50 บาท

11. จากนั้นให้คลิกที่ Save Changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

12. มากำหนดการตั้งค่าน้ำหนักในส่วนของสินค้าด้วย มีรายละเอียดขั้นตอนดังนี้
ที่เมนูด้านซ้านมือคลิกที่ Product > All Products > Product data เลือก Simple product > Shipping > Weight (kg)  ให้ใส่น้ำหนักสินค้าลงไป

จากนั้นกดปุ่ม Update เพื่อบันทึกการตั้งค่า

13. ตัวอย่างรถเข็นสินค้าพร้อมค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า

Was this article helpful?

Related Articles