วิธีตั้งค่า Permission ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

Permission เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งาน ว่ามีสิทธิ์ในการ อ่าน เขียน หรือสั่งให้ File หรือ Folder นั้นๆ ทำงาน ซึ่งการตั้งค่า Permission ควรมีการตั้งค่าและเลือกใช้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ทำเว็บไซต์

คุณสามารถตั้งค่า Permission ใน File Manager โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1.  คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

 

2. เลือกเมนู File Manager

3. คลิกที่ public_html และคลิกที่ Clipboard

4. คลิกปุ่ม Clipboard Actions และคลิกที่ Empty Clipboard เพื่อล้างขั้นตอนต่างๆ ที่ค้างอยู่ในระบบ

5. เลือก File หรือ Folder ที่ต้องการ จากนั้นระบุค่า Permission และคลิกที่ Set Permissions

6. ติ๊กที่ Recursive ระบุค่าเพื่อเปลี่ยนค่าไฟล์ทั้งหมดภายใน Folder คลิก SET

7. ไฟล์ที่ถูกตั้งค่า Permission เรียบร้อยแล้ว

การกำหนดค่า Permission

  • read คือ การกำหนดสิทธิ์ให้อ่าน File หรือ Folder ได้
  • write คือ การกำหนดสิทธิ์ให้เขียนหรือแก้ไข File หรือ Folder ได้
  • execute คือ การกำหนดสิทธิ์ให้ สั่งให้ไฟล์ทำงานได้

Was this article helpful?

Related Articles