วิธีตั้งค่า Permission ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

Permission เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งาน ว่ามีสิทธิ์ในการ อ่าน เขียน หรือสั่งให้ File หรือ Folder นั้นๆทำงาน ซึ่งการตั้งค่า Permission ควรมีการตั้งค่าและเลือกใช้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ทำเว็บไซต์

คุณสามารถตั้งค่า Permission ใน File Manager โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้

1. พิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. เลือกเมนู File Manager

3. คลิกที่ public_html

4. คลิกปุ่ม Empty Clipboard เพื่อล้างขั้นตอนต่างๆที่ค้างอยู่ในระบบ

5. เลือก File หรือ Folder ที่ต้องการ จากนั้นระบุค่า Permission

6. เลือก Recursive เพื่อเปลี่ยนค่าไฟล์ทั้งหมดภายใน Folder

7. คลิก Set Permission

8. ไฟล์ที่ถูกตั้งค่า Permission เรียบร้อยแล้ว

การกำหนดค่า Permission

  • read คือ การกำหนดสิทธิ์ให้อ่าน File หรือ Folder ได้
  • write คือ การกำหนดสิทธิ์ให้เขียนหรือแก้ไข File หรือ Folder ได้
  • execute คือ การกำหนดสิทธิ์ให้ สั่งให้ไฟล์ทำงานได้

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?