วิธีกำหนดค่า permission ของไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin

Set permission File Manager0 DirectAdmin

Permission เป็นการกำหนดสิทธิ์ให้กับผู้ใช้งาน ว่ามีสิทธิ์ในการ อ่าน เขียน หรือสั่งให้ไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นๆ ทำงาน ซึ่งการตั้งค่า permission ควรมีการตั้งค่าและเลือกใช้อย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของผู้ทำเว็บไซต์ โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ File Manager ในหมวด System Info & Files

ไปยังตำแหน่งที่ต้องการกำหนดค่า permission ของไฟล์หรือโฟลเดอร์

คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการกำหนดค่า permission

คลิกที่ Set Permissions

กำหนดค่า permission ตามที่ต้องการ โดยติ๊กถูกหรือนำติ๊กถูกออกในตาราง permission และหากต้องการให้เปลี่ยน permission ของไฟล์ทุกไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ ให้เปิดคลิกเปิด Recursive (เมื่อเปิดแล้วปุ่มหลัง Recursive จะกลายเป็นสีฟ้า) จากนั้นคลิกที่ Save

ระบบจะแจ้งว่าไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้ตั้ง permissions ใหม่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

  • ค่า permission สำหรับไฟล์ที่ปลอดภัย คือไม่เกิน 644
  • ค่า permission สำหรับโฟลเดอร์ที่ปลอดภัย คือไม่เกิน 755
  • ไม่ควรตั้งค่า permission เป็น 777

Was this article helpful?

Related Articles