ชื่อที่สงวนไว้สำหรับ Google G Suite

สำหรับผู้ดูแลระบบใน Google G Suite หากต้องการสร้างกลุ่มโดยใช้ Google Groups หรือ Google Groups for Business ชื่อบางชื่ออาจไม่สามารถตั้งได้ เพราะข้อจำกัดของทาง Google ซึ่งรายชื่อเหล่านั้น ได้แก่

  • abuse
  • admin
  • administrator
  • hostmaster
  • majordomo
  • postmaster
  • root
  • ssl-admin
  • webmaster

แต่ถ้าหากสร้างกลุ่มเพื่อใช้ในการควบคุมกลุ่มผู้ใช้งานในคอนโซลผู้ดูแลระบบ ชื่อที่จำกัดไว้เหล่านี้สามารถใช้งานได้ แต่ถ้าหากคุณสร้างกลุ่มว่า abuse และ postmaster ใน Admin Console อีเมลที่ส่งไปยัง abuse@yourdomain.com และ postmaster@yourdomain.com ที่คุณได้สร้างกลุ่มไว้ใน Admin Console นั้น นอกจากผู้ใช้ที่อยู่ในกลุ่มนี้จะยังสามารถรับอีเมลได้แล้ว เจ้าหน้าที่ของทาง Google ก็จะได้รับอีเมลที่ส่งเช่นกัน

Was this article helpful?

Related Articles