วิธีตั้งค่าลายเซ็นอีเมล Google G suite

สำหรับผู้ใช้อีเมล Google G Suite สามารถสร้างลายเซ็นในแบบส่วนตัวได้โดยอัตโนมัติได้ ซึ่งสามารถใส่ข้อมูลติดต่อ โลโก้บริษัท ลิงก์ และอื่นๆ ตามต้องการได้

สำหรับวิธีการสร้างลายเซ็นสามารถทำได้ ดังนี้

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบ โดยใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

2.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

3. คลิกที่  เลือก Settings

4. หน้า Settings ที่แท้บ General > Signature
จากนั้นเลือกใส่ลายเซ็นตามรูป
ในการใส่ลายเซ็นนั้น สามารถใส่ข้อความ ใส่ลิงค์ ใส่รูปภาพ รวมไปถึงสามารถจัดรูปแบบข้อความได้ตามต้องการ
ในตัวอย่างนี้ขอเลือกใส่รูปภาพ ดังรูป

5. การใส่รูปภาพสามารถเลือกใส่ได้ 3 แบบ

  • แบบที่ 1 เลือกรูปภาพ โดยใช้ภาพจาก Google Drive โดยคลิกที่แท้บ My Drive
  • แบบที่ 2 เลือกภาพ โดยใช้ภาพจากอัพโหลด โดยคลิกที่แท้บ Upload
  • แบบที่ 3 เลือกภาพ โดยใช้ภาพจาก URL โดยคลิกที่แท้บ Web Address (URL)

จากตัวอย่างขอเลือกภาพจากการอัพโหลด

6. ระบบจะแสดงรูปภาพที่เลือกไว้ ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับขนาดของภาพได้ว่าต้องการขนาด เล็ก กลางใหญ่ หรือขนาดปกติได้

7. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว เลื่อนลงมาด้านล่างสุด ให้คลิกปุ่ม Save Changes เพื่อบันทึกการตั้งค่า

8. เมื่อเขียนจดหมายระบบจะแสดงลายเซ็นที่ตั้งไว้ ดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles