วิธีตรวจสอบ trace route ของเว็บไซต์

Command Prompt trace route website

Trace route (Tracert) เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อ network โดยมีการคำนวณและแสดงผลจำนวนเวลารวมในแต่ละรอบที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบว่าจากเครื่องผู้ใช้ไปยัง server นั้นต้องวิ่งผ่านเส้นทางไหนบ้าง ระหว่างทางผ่าน server ใดบ้าง โดยผลที่แสดงออกมาจะเป็นหมายเลข IP โดยผู้ใช้สามารถตรวจสอบ trace route ของเว็บไซต์ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจากเปิด Command Prompt ขึ้นมา

พิมพ์คำสั่ง tracert [ชื่อโดเมน] จากนั้นกด Enter (ในคู่มือนี้จะใช้เป็น tracert hostatom.com)

tracert hostatom.com

ระบบจะแสดงเส้นทางการเชื่อมต่อ network ขึ้นมาดังภาพภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles