วิธีตรวจสอบ Trace route ของเว็บไซต์

Trace route (Tracert) เป็นการตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อ  network โดยมีการคำนวณและแสดงผลจำนวนเวลารวมในแต่ละ รอบที่เกิดขึ้น ทำให้ผู้ใช้สามารถทราบว่าจากเครื่องผู้ใช้ไปยัง server นั้นต้องวิ่งผ่านเส้นทางไหนบ้าง ระหว่างทางผ่าน server ใดบ้าง โดยผลที่แสดงออกมาจะเป็นหมายเลข IP

วิธีการตรวจสอบค่า Trace route ของเว็บไซต์ มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.เข้าสู่ Command Prompt โดยไปที่
search จากนั้นพิมพ์ cmd เลือก Command Prompt

2. พิมพ์คำสั่ง tracert แล้วตามด้วยชื่อโดเมน ยกตัวอย่างเช่น tracert hostatom.com

3.ระบบจะแสดงเส้นทางการเชื่อมต่อ  network โดยมีการคำนวณและแสดงผลจำนวนเวลารวมในแต่ละ รอบที่เกิดขึ้น ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles