วิธีดูอีเมลที่รับ-ส่ง Google G Suite ใน Admin Console

สำหรับผู้ดูแลระบบสามารถทำการตรวจสอบข้อความอีเมลที่ได้รับหรือส่งจากผู้ใช้ในโดเมนได้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผลการค้นออกมาเป็นไฟล์ CSV หรือเปิดใน Google ชีตก็ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้

*** หมายเหตุ: วิธีการนี้สามารถดูย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน ***

1.ให้ Login เข้าสู่หน้า Admin Console ที่ https://admin.google.com

2. ใส่ E-mail หรือเบอร์โทรของผู้ใช้ตามที่ลงทะเบียนไว้กับ Google  จากนั้นกดปุ่ม Next

3.ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้ จากนั้นกดปุ่ม Next

4. คลิกที่ main menu    ที่ทางซ้ายมือ

5. เลือก Reporting > Audit 

6. เลื่อนลงมาด้านล่าง คลิกที่ Email Log Search

7. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการดู โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • Today: ดูอีเมลที่รับ-ส่งวันนี้
  • Since Yesterday: ดูอีเมลที่รับ-ส่งตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่ปัจจุบัน
  • Last 7 days: ดูอีเมลที่รับ-ส่ง 7 วันที่ผ่านมา
  • Specify range: ดูอีเมลที่รับ-ส่งโดยระบุช่วงเวลา (สามารถดูย้อนหลังได้ไม่เกิน 30 วัน)
  • Older than 30 days: ดูอีเมลที่รับ-ส่งย้อนหลังมากกว่า 30 วัน (สำหรับวิธีนี้จะต้องใส่ Recipient (ผู้รับ) และ Massage ID (รหัสข้อความ) ในช่องค้นหาเท่านั้น และไม่สามารถเข้าถึงประวัติการส่งข้อความได้

8. สำหรับตัวอย่างในรูปด้านล่าง เป็นการเลือกแบบระบุช่วงเวลาหรือแบบ Specify range โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ให้ใส่ช่วงเวลาเริ่มต้น และช่วงเวลาสิ้นสุดที่ต้องการค้นหา
  2. ใส่ชื่อผู้ส่ง (Sender) หรือ รหัสการส่ง (Sender IP) หรือ ชื่อผู้รับ (Recipient) หรือ รหัสผู้รับ (Recipient IP) หรือหัวเรื่อง (Subject) หรือ รหัสข้อความ (Message ID) อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ หรืออาจจะใส่ชื่อผู้ส่งกับชื่อเรื่องพร้อมกันก็ได้

จากนั้นกดปุ่ม Search เพื่อทำการค้นหา

9. ระบบจะแสดงรายละเอียดของอีเมลที่ต้องการค้นหา ดังภาพ

10. เมื่อคลิกที่อีเมลที่ต้องการดู ระบบจะแสดงรายละเอียดของอีเมล ไม่ว่าจะเป็น ชื่อเรื่อง (Subject), ผู้ส่ง (Sender), วันที่ส่ง (Date), รหัสข้อความ (Message ID), ขนาดของข้อความ (Message size), สถานะ (Status), ชื่อผู้รับ (Recipient) ดังภาพ

11. หากต้องดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้ ให้คลิกที่ภาพ   (Download) ทางขวามือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • Export to Google Sheets: ส่งออกข้อมูลไปยัง Google Sheets
  • Download as CSV file: ดาวน์โหลดข้อมูลเป็นไฟล์ CSV

Was this article helpful?

Related Articles