วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP ใน Plesk

สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP ใน control panel ของ Plesk สามารถทำได้ตามคู่มือ วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP ใน Plesk ดังนี้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

2. คลิกที่ Web Hosting Access

3. กรอกรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

  • Password: กรอกรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยน กรณีที่ไม่ต้องการตั้งรหัสผ่านเองสามารถคลิกที่ Generate ได้ และสามารถคลิกที่ Show เพื่อดูรหัสผ่านที่ตั้งไว้ได้
  • Confirm Password: กรอกรหัสผ่านที่ต้องการเปลี่ยนอีกครั้ง (กรณีที่ตั้งหรัสผ่านผ่านการ generate ระบบจะกรอกหรัสผ่านให้โดยอัตโนมัติ)

จากนั้นคลิกที่ OK

4. ระบบจะแสดงข้อความว่ารหัสผ่านได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles