ขั้นตอนการใช้งาน Chrome Remote Desktop

สำหรับ Chrome Remote Desktop เป็นโปรแกรมจากทาง Google ใช้สำหรับเข้าถึงคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ จากระยะไกลผ่านระบบอินเตอร์เนต

วิธีการใช้งาน Chrome Remote Desktop มีดังนี้

  1. ติดตั้ง Chrome Remote Desktop
  2. ตั้งค่าการเข้าถึงจากระยะไกล
  3. แชร์คอมพิวเตอร์ของเรากับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ
  4. เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจากระยะไกล
  5. การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ออกจากรายการการเชื่อมต่อ

Was this article helpful?

Related Articles