วิธีการตั้งค่าการเข้าถึงจากระยะไกลด้วย Chrome Remote Desktop

หลังจากที่ทำการติดตั้งแอพ Chrome Remote Desktop เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะเป็นการตั้งค่าการใช้งาน เพื่อที่จะสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจากระยะไกลได้

วิธีการตั้งค่าการเข้าถึงจากระยะไกลด้วย Chrome Remote Desktop มีวิธีการดังนี้

1.ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบของ chrome เสียก่อน โดยพิมพ์ www.google .com
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ มุมบนด้านขวา

2.ใส่ชื่ออีเมลที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ถัดไป

3.ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป

4.  ที่ช่องใส่ที่อยู่เว็บให้ พิมพ์ chrome://apps จากนั้นกด Enter
ระบบจะแสดงหน้า apps ที่มีอยู่ทั้งหมด ดังภาพ

5. ที่ My Computers คลิกที่ปุ่ม Get started

6. คลิกที่ปุ่ม Disable Remote connections

7. ทำการตั้งค่ารหัสผ่าน เพื่อใช้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์นี้จากระยะไกล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • PIN: กำหนดรหัสผ่าน โดยเป็นตัวเลขอย่างน้อย 6 หลักขึ้นไป
  • Re-type PIN: ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง โดยรหัสผ่านที่ใส่จะต้องตรงกับที่ใส่ในครั้งแรก

จากนั้น คลิกที่ปุ่ม OK

8. เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงกล่องข้อความ ดังภาพ ให้คลิกที่ปุ่ม OK

Was this article helpful?

Related Articles