วิธีการแชร์คอมพิวเตอร์ของเรากับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ด้วย Chrome Remote Desktop

หากต้องการให้ผู้อื่นเข้าถึงหรือควบคุมคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยพวกเขาจะสามารถเข้าถึงแอพพลิเคชั่นที่คุณติดตั้งไว้, ไฟล์, อีเมล, เอกสารและประวัติของคุณได้ด้วยแอพ Chrome Remote Desktop

วิธีการแชร์คอมพิวเตอร์ของเรากับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ด้วย Chrome Remote Desktop มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบของ chrome เสียก่อน โดยพิมพ์ www.google .com
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ มุมบนด้านขวา

2.ใส่ชื่ออีเมลที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ถัดไป

3.ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป

4.ที่ช่องใส่ที่อยู่เว็บให้ พิมพ์ chrome://apps จากนั้นกด Enter
ระบบจะแสดงหน้า apps ที่มีอยู่ทั้งหมด ดังภาพ

5. ที่ Remote Assistance คลิกที่ปุ่ม Get started

6. ที่ Share this computer t another users to see control ให้คลิก Share

7. ระบบจะทำการสุ่มโค้ดขึ้นมา ให้ส่งโค้ดนี้ไป ยังเครื่อง หรือผู้ใช้ที่ต้องการเข้าถึงหรือควบคุมเครื่องของคุณ

8.เมื่อมีผู้ใช้ใส่รหัสที่ตั้งไว้ ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนว่าอนุญาตให้ผู้ใช้บัญชีนี้เข้าถึงหรือควบคุมเครื่องของคุณหรือไม่
หากต้องการให้เข้าถึงหรือควบคุมเครื่องของคุณ ให้คลิกที่ปุ่ม Share แต่ถ้าไม่ต้องการให้เข้าถึงให้คลิกที่ปุ่ม Cancel

9. เมื่ออนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงหรือควบคุมเครื่องคุณแล้วระบบจะแสดงข้อความขึ้นแจ้งว่า ตอนนี้มีผู้ใช้บัญชีอีเมล…..กำลังเข้าถึงหรือควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

10.ในกรณีที่ต้องการให้ผู้ใช้คนอื่นหยุดการเข้าถึงหรือควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้กดปุ่ม Stop Sharing

 

Was this article helpful?

Related Articles