วิธีการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจากระยะไกลด้วย Chrome Remote Desktop

เมื่อมีผู้ใช้แชร์โค้ดเพื่อให้คุณสามารถเข้าควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาด้วยแอพ Chrome Remote Desktop แล้ว คุณสามารถเข้าถึงหรือควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้

1.ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบของ chrome เสียก่อน โดยพิมพ์ www.google .com
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ มุมบนด้านขวา

2.ใส่ชื่ออีเมลที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ถัดไป

3.ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป

4.ที่ช่องใส่ที่อยู่เว็บให้ พิมพ์ chrome://apps จากนั้นกด Enter
ระบบจะแสดงหน้า apps ที่มีอยู่ทั้งหมด ดังภาพ

5.ที่ See and control a shared computer ให้คลิก Access

6.ใส่รหัส หรือโค้ดที่ได้รับ จากนั้นกดปุ่ม Connect

7. คุณจะสามารถเข้าถึงหรือควบคุมเครื่องของผู้ใช้คนอื่นได้ ดังรูป

8.หากต้องหยุดการทำงานการเข้าถึงหรือเข้าควบคุมเครื่องให้คลิกที่  ดังภาพ

9.ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าการเข้าถึงหรือการควบคุมเครื่องของคุณสิ้นสุดแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม OK จบการทำงาน

Was this article helpful?

Related Articles