วิธีการการนำเครื่องคอมพิวเตอร์ออกจากรายการ การเชื่อมต่อด้วย Chrome Remote Desktop

ในกรณีที่ต้องการเอานำเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อด้วย Chrome Remote Desktop สามารถทำได้ ตามขั้นตอนดังนี้

1.ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบของ chrome เสียก่อน โดยพิมพ์ www.google .com
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ มุมบนด้านขวา

2.ใส่ชื่ออีเมลที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ถัดไป

3.ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป

4.ที่ช่องใส่ที่อยู่เว็บให้ พิมพ์ chrome://apps จากนั้นกด Enter
ระบบจะแสดงหน้า apps ที่มีอยู่ทั้งหมด ดังภาพ

5. ที่ My Computers คลิกที่ Disable remote connections

6.ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าได้ปิดการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม OK

7. ในหน้า Chrome Remote Desktop ที่ My Computers รายชื่อคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อได้ถูกนำออกไปหมดแล้ว ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles