วิธีการแชร์ไฟล์จาก Google Drive

ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ใน Google Drive ให้กับใครก็ได้ นอกจากนี้แล้วผู้ใช้จะกำหนดได้ว่า จะให้คนอื่นที่แชร์ไฟล์ร่วมกันนั้นสามารถแก้ไข แสดงความคิดเห็น หรือจำกัดให้ดูไฟล์ได้อย่างเดียวก็ได้

สำหรับขั้นตอนในการแชร์ไฟล์จาก Google Drive มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.ทำการล็อคอินเข้าสู่ระบบของ chrome เสียก่อน โดยพิมพ์ www.google .com
จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ลงชื่อเข้าสู่ระบบ มุมบนด้านขวา

2.ใส่ชื่ออีเมลที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ถัดไป

3.ใส่รหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป

4. คลิกที่ Apps Google หรือที่รูป  จากนั้นเลือก ไดร์ฟ

5.วิธีการแชร์ไฟล์ใน Google Drive ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 แชร์ไฟล์ด้วยลิงค์

1.เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์ จากนั้นคลิกขวา เลือกแชร์

2.ระบบจะแสดงลิงค์ที่ใช้ในการแชร์มาให้ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม ทุกคนที่มีลิงก์สามารถดู เพื่อกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์

3.เลือกว่าคนที่ได้รับลิงค์นั้นจะสามารถดำเนินการใดกับไฟล์ที่แชร์ได้บ้าง

  • เลือกปิด-ทุกคนที่ระบุเท่านั้นถึงมีสิทธิ์เข้าถึง: บัญชีอีเมลที่ระบุไว้เท่านั้นถึงเปิดไฟล์ได้
  • ทุกคนที่มีลิงก์สามารถแก้ไข: ใครก็ตามที่ได้รับลิงค์ที่แชร์ไปนั้นสามารถแก้ไขได้
  • ทุกคนที่มีลิงก์สามารถแสดงความคิดเห็นได้: ใครก็ตามที่ได้รับลิงค์ที่แชร์ไปนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้
  • ทุกคนที่มีลิงก์สามารถดู: ใครก็ตามที่ได้รับลิงค์ที่แชร์ไปนั้นดูได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นได้เลย

จากนั้คลิกที่ปุ่ม คัดลอกลิงค์ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม ส่ง

4. จากนั้นนำลิงค์ที่คัดลอกมานำไปวางและส่งไปให้บุคคลที่ต้องการแชร์ไฟล์

วิธีที่ 2 แชร์ไฟล์ด้วยการระบุบัญชีผู้ใช้

1.เลือกไฟล์ที่ต้องการแชร์ จากนั้นคลิกขวา เลือกแชร์

2.พิมพ์ชื่อบัญชีอีเมลที่ต้องการแชร์ลงในช่อง บุคคล จากนั้นคลิกที่ แก้ไขไฟล์โดยตรง หรือที่ภาพ 
กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • แก้ไขได้: บัญชีที่ระบุไว้เมื่อได้รับลิงค์ที่แชร์ไปนั้นสามารถแก้ไขได้
  • แสดงความเห็นได้: บัญชีที่ระบุไว้เมื่อได้รับลิงค์ที่แชร์ไปนั้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้
  • ดูได้: บัญชีที่ระบุไว้เมื่อได้รับลิงค์ที่แชร์ไปนั้นดูได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็นได้เลย

เมื่อกำหนดสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ ส่ง เพื่อดำเนินการส่งอีเมลไปให้บุคคลที่ต้องการแชร์ไฟล์

 

 

 

 

Was this article helpful?

Related Articles