วิธีแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์จาก Google Drive

Share file Google Drive

ผู้ใช้สามารถแชร์ไฟล์และโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ใน Google Drive ให้กับใครก็ได้ที่มีบัญชี Google นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดสิทธิ์ได้ว่าจะให้คนที่แชร์ไฟล์ด้วยกันนั้นสามารถแก้ไข แสดงความคิดเห็น หรืออนุญาตให้ดูไฟล์ได้อย่างเดียว โดยมีขั้นตอนดังนี้

เปิดเบราว์เซอร์ แล้วไปที่ https://drive.google.com/

กรอกบัญชี Google จากนั้นคลิกที่ Next

กรอกรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ Next

วิธีแชร์ไฟล์ใน Google Drive นั้นทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 แชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์เฉพาะบัญชีผู้ใช้ที่ระบุไว้

คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์

คลิกที่ Share

กรอกบัญชีอีเมลที่ต้องการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ลงไป

คลิกที่ Editor เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ของผู้ใช้ดังกล่าว

  • Viewer – ผู้ใช้สามารถดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้อย่างเดียว
  • Commenter – ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้อย่างเดียว
  • Editor – ผู้ใช้สามารถแก้ไขไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้

นอกจากนี้ถ้าต้องการให้มีการแจ้งเตือนแก่ผู้ที่ได้รับการแชร์ไฟล์ด้วย ให้ติ๊กถูกที่ Notify people จากนั้นคลิกที่ Send

เมื่อเสร็จขั้นตอนแล้ว หากติ๊กถูกที่ Notify people ไว้ ผู้ที่ได้รับการแชร์ไฟล์จะได้รับอีเมลแจ้งว่าสามารถเข้าถึงไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่แชร์ไว้ได้เลยผ่านเมนูแชร์กับฉัน (Shared with me) ใน Google Drive

วิธีที่ 2 แชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ผ่านลิงก์

***หมายเหตุ : ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้ เพราะใครก็ตามที่มีลิงก์ บังเอิญได้ลิงก์หรือว่าบังเอิญเป็นแฮกเกอร์แล้วสแกนเจอลิงก์ดังกล่าวเข้า จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเราได้

คลิกขวาที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์

คลิกที่ Get link

ระบบจะแสดงลิงก์ที่ใช้ในการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าว ให้คลิกที่ Viewer เพื่อกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้กับคนที่มีลิงก์นี้

  • Viewer – คนที่มีลิงก์นี้สามารถดูไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้อย่างเดียว
  • Commenter – คนที่มีลิงก์นี้สามารถแสดงความคิดเห็นไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้อย่างเดียว
  • Editor – คนที่มีลิงก์นี้สามารถแก้ไขไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าวได้

คลิกที่ Copy link จากนั้นคลิกที่ Done (นำลิงค์ที่คัดลอกไว้ส่งให้กับบุคคลที่ต้องการแชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ดังกล่าว)

Was this article helpful?

Related Articles