วิธีแก้ไขค่า DNS ใน Plesk

DNS (Domain Name System) เป็นระบบที่มีไว้สำหรับบริหารจัดการข้อมูลของโดเมน และทำหน้าที่แปลงชื่อเว็บเป็นหมายเลข IP หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ ก็ตามในระบบ DNS บนโดเมนของคุณใน control panel ของ Plesk สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

คลิกที่ DNS Settings ในโดเมนที่ต้องการแก้ไขค่า DNS

คลิกที่ค่า DNS ที่ต้องการแก้ไข

แก้ไขค่า DNS ที่เลือก (จากภาพจะเป็นการแก้ไข IP address) จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแสดงการเปลี่ยนแปลงค่า DNS ที่ได้ทำการแก้ไข ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles