วิธีแก้ไขค่า DNS ใน Plesk

DNS Plesk

DNS (Domain Name System) เป็นระบบที่มีไว้สำหรับบริหารจัดการข้อมูลของโดเมน และทำหน้าที่แปลงชื่อเว็บเป็นหมายเลข IP หากผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ ก็ตามในระบบ DNS บนโดเมนของผู้ใช้ใน control panel ของ Plesk สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ DNS Settings ในโดเมนที่ต้องการแก้ไขค่า DNS

คลิกที่ค่า DNS ที่ต้องการแก้ไข

แก้ไขค่า DNS ตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าการแก้ไขค่า DNS ดังกล่าวยังไม่ได้ถูกบันทึก ให้คลิกที่ Update เพื่อบันทึกการแก้ไขค่า DNS ดังกล่าว

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกค่า DNS ที่ได้ทำการแก้ไขแล้ว ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles