วิธีเพิ่มอีเมล alias ใน Plesk

Alias อีเมล คือ บัญชีอีเมลที่สร้างขึ้นมา เพื่อใช้รับอีเมลแทนบัญชีอีเมลหลัก ซึ่งเป็นเป็นบัญชีอีเมลที่ไม่มีอยู่จริงในโดเมนของผู้ใช้ และเมื่อมีอีเมลส่งมาที่บัญชีอีเมลที่สร้างขึ้น บัญชีอีเมลหลักจะได้รับอีเมลนั้นด้วยเช่นกัน (ยกตัวอย่างเช่น บัญชีอีเมลของคุณคือ johny@sandbox.com จากนั้นคุณสร้าง alias อีเมลชื่อว่า sales@sandbox.com ขึ้นมา เมื่อมีผู้ส่งอีเมลมาถึง sales@sandbox.com อีเมลก็จะถูกส่งมาที่ johny@sandbox.com ด้วย) ซึ่งการทำอีเมล alias จะช่วยประหยัดพื้นที่ใช้งานอีเมล เพราะใช้พื้นที่เพียงแค่ 1 บัญชี แต่สามารถรับอีเมล์ได้หลายชื่อ โดยการเพิ่มอีเมล alias สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ Mail

คลิกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่มอีเมล alias

คลิกที่แท็บ Email Aliases

กรณีที่เพิ่มอีเมล alias บัญชีเดียว

กำหนดชื่ออีเมลที่ต้องการในช่อง Email alias จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าการตั้งค่าของอีเมลดังกล่าวได้ถูกบันทึกแล้ว (จะเห็นว่าอีเมล alias ที่เพิ่มไปจะแสดงอยู่ที่ท้ายชื่อบัญชีอีเมลที่เข้าไปเพิ่มอีเมล alias)

กรณีที่เพิ่มอีเมล alias หลายบัญชี

กำหนดชื่ออีเมลที่ต้องการในช่อง Email alias จากนั้นคลิกที่ Add email alias

กำหนดชื่ออีเมลต่อไปที่ต้องการในช่อง Email alias หากเพิ่มอีเมล alias ครบตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าการตั้งค่าของอีเมลดังกล่าวได้ถูกบันทึกแล้ว (จะเห็นว่าอีเมล alias ที่เพิ่มไปจะแสดงอยู่ที่ท้ายชื่อบัญชีอีเมลที่เข้าไปเพิ่มอีเมล alias)

Was this article helpful?

Related Articles