วิธีอัปโหลดและลบไฟล์ด้วย File Manager ใน Plesk

คุณสามารถอัปโหลดและลบไฟล์ใน Control Panel ของ Plesk ได้ตามคู่มือ วิธีอัปโหลดและลบไฟล์ด้วย File Manager ใน Plesk ดังนี้

วิธีอัปโหลดไฟล์

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

2. คลิกที่ File Manager ในโดเมนที่จะเข้าไปอัปโหลดไฟล์

3. ไปยังตำแหน่งที่ต้องการอัปโหลดไฟล์

4. คลิกที่เครื่องหมายบวก

5. คลิกที่ Upload File

6. เลือกไฟล์ที่ต้องการอัปโหลด จากนั้นคลิกที่ Open

7. รอระบบอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์

8. ระบบจะแสดงข้อความว่าไฟล์ดังกล่าวได้อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

วิธีลบไฟล์

1. คลิกที่ File Manager ในโดเมนที่จะเข้าไปลบไฟล์

2. ไปยังตำแหน่งของไฟล์ที่ต้องการลบ

3. ติ๊กถูกหน้าไฟล์ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ Remove

4. ระบบจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบไฟล์ขึ้น หากต้องการให้ลบไฟล์ถาวรแทนการลบไฟล์ไปที่ถังขยะ ให้ติ๊กถูกที่ Skip the Recycle Bin and permanently remove (ชื่อไฟล์). จากนั้นคลิกที่ Yes, remove

5. ระบบจะแสดงข้อความว่าไฟล์ดังกล่าวได้ถูกลบแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles