วิธีสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ด้วย File Manager ใน Plesk

ใน Control Panel ของ Plesk นั้น จะมี File Manager ไว้สำหรับจัดการไฟล์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่อนุญาตให้คุณสามารถสร้างไฟล์และโฟลเดอร์ขึ้นไปบน server ได้ง่ายๆ ดังนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

วิธีสร้างไฟล์

คลิกที่ File Manager ในโดเมนที่จะเข้าไปสร้างไฟล์

คลิกที่เครื่องหมาย +

คลิกที่ Create File

กำหนด File name ให้กับไฟล์ที่จะสร้าง และหากต้องการให้ไฟล์ที่สร้างใช้เทมเพลตของ HTML ด้วย ให้ติ๊กถูกที่ Use the HTML template จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าสร้างไฟล์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วดังรูปตัวอย่าง

วิธีสร้างโฟลเดอร์

คลิกที่ File Manager ในโดเมนที่จะเข้าไปสร้างโฟลเดอร์

คลิกที่เครื่องหมาย +

คลิกที่ Create Directory

กำหนด Directory name ให้กับโฟลเดอร์ที่จะสร้าง จากนั้นคลิกที่ OK

ระบบจะแจ้งว่าสร้างโฟลเดอร์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้วดังรูปตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles