วิธีแก้ปัญหาการเข้ารหัสการเชื่อมต่อของ FileZilla FTP Client

เนื่องจาก FileZilla ได้ทำการ Update Version ใหม่ เพื่อเสริมความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ โดยตั้งค่าการเชื่อมต่อเป็นแบบ FTPs (Use explicit FTP over TLS if available) ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส และ server ของเราได้รองรับการใช้งานนี้ หากท่านที่มีปัญหาในการเชื่อมต่อ สามารถทำการแก้ไขการตั้งค่าได้ดังนี้

1. เปิดโปรแกรม FileZilla

จากนั้นคลิก Site Manager ดังภาพ

2. กำหนดการตั้งค่าได้ดังนี้

  • Host – ระบุโดเมนเนมหรือเลข IP ของคุณลงไป
  • Port – กำหนด Port การเชื่อมต่อเป็น 21
  • Protocol – กำหนดการเชื่อมต่อเป็นแบบ FTP – File Transfer Protocol
  • Encryption – ตั้งค่าการเข้ารหัสเป็นแบบ Only use plain FTP (insecure)
  • User และ Password – ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ

คลิกปุ่ม Connect

Was this article helpful?

Related Articles