วิธีเพิ่มค่า DNS ใน Plesk

Add Record DNS Plesk

DNS (Domain Name System) เป็นระบบที่มีไว้สำหรับบริหารจัดการข้อมูลของโดเมน และทำหน้าที่แปลงชื่อเว็บเป็นหมายเลข IP หากผู้ใช้ต้องการเพิ่มค่า DNS บนโดเมนของผู้ใช้ใน control panel ของ Plesk สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

create-user-role-plesk-001

คลิกที่ DNS Settings ในโดเมนที่ต้องการเพิ่มค่า DNS

คลิกที่ Add Record

เลือกประเภทของ DNS ที่ต้องการเพิ่มในหัวข้อ Record type จากนั้นกำหนดค่าของ DNS ที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

ประเภทของค่า DNS ที่สามารถเพิ่มได้ จะมีอยู่ 10 ประภท ได้แก่

  • NS – ค่า DNS ที่เกิดจากการแปลง hostname เป็น NS (nameserver)
  • A – ค่า DNS ที่เกิดจากการแปลง hostname เป็น IP Address (IPv4)
  • AAAA – ค่า DNS ที่เกิดจากการแปลง hostname เป็น IP Address (IPv6)
  • CNAME – ค่า DNS ที่ใช้สำหรับกำหนดโดเมนหนึ่งให้ชี้ไปยังอีกโดเมนหนึ่ง
  • MX – ค่า DNS ที่ใช้สำหรับกำหนด mail server ให้กับ hostname
  • PTR – ค่า DNS ที่เกิดจากการแปลง IP Address เป็น hostname
  • TXT – ค่า DNS ที่สามารถกำหนดค่าอะไรก็ได้
  • SRV – ค่า DNS ที่ใช้สำหรับระบุ host และ port สำหรับการบริการเฉพาะ
  • DS – ค่า DNS ที่ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับ DNSSEC
  • CAA – ค่า DNS ที่ใช้ระบุสิทธิ์ให้กับผู้ให้บริการ SSL ในการออก certificate

ระบบจะแจ้งว่าการเพิ่มค่า DNS ดังกล่าวยังไม่ได้ถูกบันทึก ให้คลิกที่ Update เพื่อบันทึกการเพิ่มค่า DNS ดังกล่าว

ระบบจะแจ้งว่าได้บันทึกค่า DNS ที่ได้ทำการเพิ่มแล้ว ดังภาพตัวอย่าง

Was this article helpful?

Related Articles