วิธีจัดการ DNS ใน Plesk

DNS คืออะไร?
DNS ย่อมาจาก Domain Name System เป็นเครื่องบริการแปลงชื่อเว็บเป็นหมายเลข IP  ซึ่งผู้ใช้สามารถจัดการ หรือตั้งค่า DNS ใน control panel ของ Plesk ได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

create-user-role-plesk-001

2.ในหน้าหลัก control panel ของ plesk คลิกที่ DNS Settings

3.ให้คลิกที่แท้บ DNS คลิกที่ Add Record

4.ที่ Record type เลือก Record ที่ต้องการเพิ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • A Record: คือ Record ที่เกิดจากการแปลง Hostname เป็นเลขไอพีแอสเดรส (IPv4)
  • Nameserver(NS) Record: คือ Record ที่เกิดจากการแปลง Hostname เป็น Nameserver
  • MX Record คือ: Record ที่ใช้สำหรับกำหนด Mail Server ให้กับ Hostname ก
  • CNAME Record: เป็นวิธีการกำหนดโดเมนหนึ่งให้ชี้ไปยังอีกโดเมนหนึ่ง
  • PTR Record: คือ Record ที่เกิดจากการแปลง IP Address เป็น Hostname
  • TXT Record: คือ ค่าที่สามารถกำหนดอะไรก็ได้ หรือจะใส่ค่าอะไรลงไปก็ได้
  • AAA Record: คือ Record ที่เกิดจากการแปลง Hostname เป็นเลขไอพีแอสเดรส (IPv6) ก
  • SRV Record: เป็นค่าที่กำหนดไว้เพื่อให้ทำงานร่วมกับ Active Directory ได้อย่างสมบูรณ์ เครื่องไคลเอนต์จะต้องติดต่อกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เพื่อทำการ Log on ค้นหาและเรียกใช้งานข้อมูลจาก Active Directory ดังนั้นเพื่อให้สามารถทำงานในจุดนี้ Active Directory จึงเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไว้ใน DNS ซึ่งรู้จักการในชื่อว่า SRV Record

5.ใส่ Domain name (ชื่อโดเมน) และ IP Address จากนั้นกดปุ่ม OK

6. ระบบจะแสดง DNS ที่สร้าง ดังรูป

Was this article helpful?

Related Articles