วิธีเปลี่ยน PHP Version ให้กับเว็บไซต์ใน Plesk

หากคุณต้องการเปลี่ยน PHP Version หรือคุณพบปัญหาว่า ระบบ script หรือที่ใช้งานไม่สามารถใช้งานกับ PHP Version ปัจจุบันที่ติดตั้งบน Server ได้ คุณสามารถทำการเปลี่ยน PHP Version บน Plesk control panel ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

2. คลิกที่ PHP Settings ในโดเมนที่ต้องการเปลี่ยน version PHP

3. ที่ PHP support (PHP version ให้เลือก version PHP ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ OK (ไม่แนะนำให้เลือก PHP version เก่าที่ outdated หรือที่หยุดพัฒนาไปแล้ว เพราะจะมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอยู่)

4. ระบบจะแสดงข้อความว่าได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว (ใช้เวลา 5 นาที PHP version ถึงจะเปลี่ยน)

5. เพื่อความแน่ใจ ให้ลองเช็ค PHP Version ผ่านฟังก์ชัน phpinfo

Was this article helpful?

Related Articles