วิธีเปลี่ยน PHP Version ให้กับเว็บไซต์ใน Plesk

หลายท่านอาจพบปัญหาไม่สามารถทำการติดตั้ง script บางตัวได้เนื่องจากต้องการใช้ค่า PHP version ที่สูงขึ้น แต่ PHP ที่ใช้งานอยู่ยังเป็น version ที่ต่ำกว่าและไม่รองรับ script ที่ต้องการใช้งาน ท่านสามารถปรับตั้งค่า PHP version ได้ตาม วิธีเปลี่ยน PHP Version ให้กับเว็บไซต์ใน Plesk ดังนี้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

2. คลิกที่ PHP Settings ในโดเมนที่ต้องการเปลี่ยน version PHP

3. ที่ PHP support (PHP version ให้เลือก version PHP ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ OK

4. ระบบจะแสดงข้อความว่าได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว

5. เพื่อความแน่ใจ ให้ลองเช็ค PHP Version ผ่านฟังก์ชัน phpinfo

Was this article helpful?

Related Articles