การเปลี่ยน PHP Version ให้กับ Website ใน plesk

หลายท่านอาจพบปัญหาไม่สามารถทำการติดตั้ง script บางตัวได้เนื่องจากต้องการใช้ค่า PHP version ที่สูงขึ้น แต่ PHP ที่ใช้งานอยู่ยังเป็น version ที่ต่ำกว่าและไม่รองรับ script ที่ต้องการใช้งาน ท่านสามารถปรับตั้งค่า PHP version ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2.เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการ จากนั้นที่เมนูด้านซ้าย คลิกที่ Websites & Domains เลือก PHP Settings

3.ในหน้า PHP Settings  เลือก version PHP ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

4.ระบบจะแสดงข้อความได้เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

 

 

Was this article helpful?

Related Articles