วิธีทำ Domain alias ใน Plesk

Domain Alias เป็นการเพิ่มโดเมนอื่นเข้าไปในโดเมนหลัก และโดเมนที่เพิ่มเข้าไปจะมีการแสดงผลอยู่ในเว็บไซต์เดียวกันกับโดเมนหลัก เช่น มีโดเมนหลักคือ yourdomain.com และอีกโดเมน คือ yourdomain2.com เมื่อเราทำการเรียกโดเมน yourdomain2.com จะแสดงผล หน้าเว็บเหมือนกันกับโดเมน yourdomain.com ทุกประการ

คุณสามารถใช้ Domain alias ใน plesk โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2.เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add Domain Alias

3.ใส่รายละเอียด ดังนี้

  • Domain alias name: ชื่อโดเมนที่ต้องการเพิ่ม
  • for the domain: ชื่อโดเมนหลัก

จากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Synchronize DNS zone with the primary domain, Mail service และ Web service ในกรณีที่ต้องการให้ URL แสดงชื่อโดเมนด้วย domain alias ไม่ต้องติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ Redirect with the HTTP 301 code

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

ภาพหน้าเวป yourdomain.com

ในกรณีที่ไม่ได้ติ๊กหน้าข้อความ Redirect with the HTTP 301 code เมื่อเปิดเวปโดยใช้ yourdomain2.com ระบบจะแสดงดังภาพ

แต่ถ้า ติ๊กหน้าข้อความ Redirect with the HTTP 301 code 

เมื่อเปิดเวปโดยใช้ yourdomain2.com ระบบจะแสดงดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles