วิธีเพิ่ม/ลบ domain alias ใน Plesk

Domain alias คือการเพิ่มโดเมนอื่นเข้าไปในโดเมนหลัก ซึ่งโดเมนที่เพิ่มเข้าไปจะมีการแสดงผลอยู่ในเว็บไซต์เดียวกันกับโดเมนหลัก (เช่น โดเมนหลักคือ sandbox.com และอีกโดเมนคือ testsandbox.com เมื่อทำการเรียกโดเมน testsandbox.com จะแสดงผล หน้าเว็บเหมือนกันกับโดเมน sandbox.com ทุกประการ) โดยผู้ที่ใช้ control panel ของ Plesk สามารถเพิ่ม/ลบ domain alias ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

วิธีเพิ่ม domain alias

คลิกที่ Add Domain Alias

กำหนดรายละเอียดของ domain alias ที่ต้องการเพิ่ม เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

  • Domain alias name – กำหนดชื่อ domain alias ที่ต้องการ
  • for the domain – กำหนดโดเมนหลักของ domain alias
  • Synchronize DNS zone with the primary domain – กำหนดให้ domain alias ใช้ DNS zone เดียวกับโดเมนหลัก หากไม่ต้องการให้ใช้ DNS zone เดียวกับโดเมนหลัก ให้นำติ๊กถูกหน้า Synchronize DNS zone with the primary domain ออก
  • Mail Service – เปิดใช้งาน mail service ให้กับ domain alias หากไม่ต้องการเปิดใช้งาน mail service ให้นำติ๊กถูกที่หน้า Mail Service ออก
  • Web Service – เปิดใช้งาน web service ให้กับ domain alias หากไม่ต้องการเปิดใช้งาน web service ให้นำติ๊กถูกที่หน้า Web Service ออก
  • Redirect with the HTTP 301 code – เปลี่ยน URL ของ domain alias ไปยัง URL ของโดเมนหลัก หากไม่ต้องการให้ redirect domain alias ไปยังโดเมนหลัก ให้นำติ๊กถูกหน้า Redirect with the HTTP 301 code ออก

ระบบจะแจ้งว่าได้สร้าง domain alias ดังกล่าวให้แล้ว

วิธีลบ domain alias

คลิกที่ Remove Domain Alias ใน domain alias ที่ต้องการลบ

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ domain alias ขึ้นมา ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแสดงหน้าต่างแสดงสถานะการลบ domain alias ขึ้นมา เมื่อการลบ domain alias เสร็จสิ้นแล้วให้คลิกที่ Close เพื่อปิดหน้าต่างการลบ domain alias (หรือปล่อยไว้สักครู่หน้าต่างนี้จะปิดเองโดยอัตโนมัติ)

Was this article helpful?

Related Articles