วิธีเพิ่ม/ลบ domain alias ใน Plesk

Domain alias คือการเพิ่มโดเมนอื่นเข้าไปในโดเมนหลัก ซึ่งโดเมนที่เพิ่มเข้าไปจะมีการแสดงผลอยู่ในเว็บไซต์เดียวกันกับโดเมนหลัก (เช่น โดเมนหลักคือ sandbox.com และอีกโดเมนคือ testsandbox.com เมื่อทำการเรียกโดเมน testsandbox.com จะแสดงผล หน้าเว็บเหมือนกันกับโดเมน sandbox.com ทุกประการ) โดยใน control panel ของ Plesk สามารถเพิ่ม/ลบ domain alias ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

วิธีเพิ่ม domain alias

คลิกที่ Add Domain Alias

กำหนดรายละเอียดของ domain alias เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

  • Domain alias name – กำหนดชื่อ domain alias ที่ต้องการ
  • for the domain – กำหนดโดเมนหลักของ domain alias
  • Redirect with the HTTP 301 code – เปลี่ยน URL ของ domain alias ไปยัง URL ของโดเมนหลัก หากไม่ต้องการให้ redirect domain alias ไปยังโดเมนหลัก ให้นำติ๊กถูกหน้า Redirect with the HTTP 301 code ออก (หากติ๊กถูก ระบบจะเปลี่ยน URL ของ domain alias ไปยัง URL ของโดเมนหลักให้โดยอัตโนมัติ)

ระบบจะแจ้งว่าได้สร้าง domain alias ดังกล่าวให้แล้ว

วิธีลบ domain alias

คลิกที่ Remove Domain Alias ที่ domain alias ที่ต้องการลบ

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบ domain alias ให้คลิกที่ Yes, remove

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบ domain alias ดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles