วิธีการ login เข้าใช้งาน control panel ในระบบ Plesk

สำหรับลูกค้าของทาง hostatom จะได้รับ url พร้อมกับ username และ password เพื่อเข้าสู่ control panel ซึ่งใช้สำหรับบริหารและจัดการ hosting ที่ท่านใช้บริการอยู่

วิธีการ login เข้าสู่หน้า control panel มีขั้นตอนการทำดังนี้

1.พิมพ์ URL ที่ได้จากอีเมลที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งไปให้ โดยให้พิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443
ใส่ username และ password ที่ได้รับลงไป จากนั้นกดปุ่ม Log in

2.ระบบจะเข้าสู่หน้า Control Panel ของ plesk ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles