วิธีเพิ่ม แก้ไข กำหนดสิทธิ์ และลบบัญชีผู้ใช้ใน Plesk

สำหรับผู้ดูแลระบบ หากมีผู้พัฒนาเว็บไซต์หลายคน  ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างบัญชีให้กับผู้ใช้แต่ละคนได้ และสามารถกำหนดสิทธิ์ในการจัดการเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้เหล่านั้นได้ตามคู่มือ วิธีเพิ่ม แก้ไข กำหนดสิทธิ์ และลบบัญชีผู้ใช้ใน Plesk ดังนี้

วิธีเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใน Plesk

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

2. คลิกที่ User

3. คลิกที่ Create User Account

4. กำหนดข้อมูลใน General Information

 • Contact name – กำหนดชื่อผู้ใช้
 • Email address – กำหนดบัญชีอีเมลของผู้ใช้
 • User role – กำหนดบทบาทให้กับผู้ใช้ เช่น Administrator, Webmaster Application User และ Accountant
 • Access to subscriptions – กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้

5. กำหนดข้อมูลใน Plesk Preference

 • Username – กำหนดชื่อผู้ใช้หรืออีเมลสำหรับใช้เข้าสู่ระบบ Plesk
 • Password – กำหนดรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบ Plesk หรือจะให้ระบบสร้างรหัสผ่านให้อัตโนมัติโดยคลิกที่ Generate ก็ได้ (หากต้องการดูรหัสผ่านให้คลิกที่ Show)
 • Confirm password – ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง (กรณีที่สร้างหรัสผ่านบัญชี FTP ผ่านการ generate ระบบจะทำการกรอกหรัสผ่านให้โดยอัตโนมัติ)

จากนั้นคลิกที่ OK

6. ระบบจะแสดงข้อความว่าผู้ใช้ดังกล่าวได้สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว

วิธีแก้ไขบัญชีผู้ใช้ใน Plesk

1. คลิกที่ User

2. คลิกที่บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไข

3. คลิกที่ Change Settings

4. แก้ไขข้อมูลตามที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ OK

5. ระบบจะแสดงข้อความว่าบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว

วิธีกำหนดสิทธิ์บัญชีผู้ใช้ใน Plesk

1. คลิกที่ User

2. คลิกที่บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

3. คลิกที่ edit

6. เลือกกำหนดสิทธิ์การจัดการภายในเว็บไซต์ตามต้องการ หากต้องการให้ผู้ใช้มีสิทธิ์ในการจัดการนั้นๆ ให้เลือกที่ Granted แต่ถ้าไม่ก็ให้เลือกที่ Denied

 • Manage users and roles – สิทธิ์ในการจัดการผู้ใช้และบทบาทของผู้ใช้
 • Create and manage sites – สิทธิ์ในการสร้างและจัดการเว็บไซต์
 • Configure log rotation – สิทธิ์ในการกำหนดค่า log
 • Create and manage scheduled tasks – สิทธิ์ในการสร้างจัดการกำหนดการของงาน
 • Configure spam filter – สิทธิ์ในการกำหนดค่าตัวกรองสแปม
 • Configure antivirus – สิทธิ์ในการกำหนดค่า antivirus
 • Create and manage databases – สิทธิ์ในการสร้างและจัดการฐานข้อมูล
 • Configure and perform data backup and restoration – สิทธิ์ในการกำหนดค่าและดำเนินการสำรอง/กู้ข้อมูล
 • View statistics – สิทธิ์ในการดูสถิติ
 • Install and manage applications – สิทธิ์ในการติดตั้งและจัดการแอปพลิเคชัน
 • Design sites in Presence Builder – สิทธิ์ในการออกแบบเว็บไซต์ใน Presence Builder
 • Upload and manage files – สิทธิ์ในการอัปโหลดและจัดการไฟล์
 • Create and manage additional FTP accounts – สิทธิ์ในการสร้างและจัดการบัญชี FTP เพิ่มเติม
 • Manage DNS settings – สิทธิ์ในการจัดการการตั้งค่า DNS
 • Create and manage mail accounts – สิทธิ์ในการสร้างและจัดการบัญชีอีเมล
 • Create and manage mailing lists – สิทธิ์ในการสร้างและจัดการรายชื่อผู้รับเมล

จากนั้นคลิกที่ OK

7. ระบบจะแสดงข้อความว่าบทบาทของผู้ใช้ดังกล่าวได้รับการอัปเดทเรียบร้อยแล้ว

วิธีลบบัญชีผู้ใช้ใน Plesk

1. คลิกที่ User

2. ติ๊กถูกที่บัญชีผู้ใช้ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกที่ Remove

3. ระบบจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบบัญชีผู้ใช้ ให้คลิกที่ Yes, remove

4. ระบบจะแสดงข้อความว่าบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวได้ถูกลบแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles