วิธีการ Upload File ด้วย Windows Explorer

นอกจากเราจะทำการอัพโหลไฟล์ผ่าน Win SCP, FileZilla หรือทาง DirectAdmin Control Panel แลัว เรายังสามารถทำการ FTP ผ่านทาง Windows Explorer ได้อีกด้วย ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้

1. คลิ๊กที่ My computer หรือ This PC

2. พิมพ์ ftp:// ตามด้วยชื่อโดเมนของคุณ.com เช่น ftp://yourdomain.com

จากนั้นกดปุ่ม Enter

3. โปรแกรมจะถาม Username กับ Password ของคุณ ให้คุณกรอก Username กับ Password ตามที่คุณตั้งไว้ เมื่อกรอก  Username กับ Password เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Log on

4. คลิกที่ public_html

5. จากนั้นให้ทำการเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วลากมาใส่ลงใน โดเมนของคุณ.com

 

 

Was this article helpful?

Related Articles