วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของ Admin ใน Plesk

สำหรับ Admin สามารถทำการเปปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสผ่านเข้าใช้งานใน plesk ได้ โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.พิมพ์ URL ที่ได้จากอีเมลที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งไปให้ โดยให้พิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443
ใส่ username และ password ที่ได้รับลงไป จากนั้นกดปุ่ม Log in

2. ที่เมนูด้านซ้ายมือเลือก Change Password จากนั้นให้ใส่รหัสผ่านที่ Password แล้วใส่รหัสผ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่ง โดยให้เหมือนกับครั้งแรกที่ใส่ไป ตรงช่อง Repeat password จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

3.ระบบจะแสดงข้อความว่ารหัสผ่านได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

 

Was this article helpful?

Related Articles