วิธีการติดตั้ง SSL certificate บน VestaCP

สำหรับการติดตั้ง SSL Certificate บน VestaCP มีขั้นตอนในการทำดังนี้

1.Login เข้าสู่ Control Panel ของ VestaCP ด้วยบัญชีผู้ใช้ของคุณ จากนั้นคลิกที่แท้บ WEB

2.เลือกโดเมนที่ต้องการติดตั้ง Certificate จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Edit ดังภาพ

3.ระบบจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้ติ๊กถูกหน้าข้อความ SSL Support จากนั้นใส่รายละเอียด ดังนี้

    • SSL Certificate: ใส่ข้อความที่อยู่ในไฟล์ .crt
    • SSL Key: RSA/ECDSA ซึ่งเป็น Private key ที่สร้างขึ้นจากขั้นตอนการสร้าง CSR
    • SSL Certificate Authority/Intermediate: ใส่ CA ที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นไฟล์นามสกุล .ca-bundle

จากนั้นกดปุ่ม Save เพื่อบันทึกการตั้งค่า

สามารถตรวจสอบการติดตั้ง SSL Certificate ได้ที่ https://decoder.link/

เมื่อติดตั้ง SSL Certificate แล้ว โดเมนจะไม่เป็น https ทันทีเลย ดังนั้นหากต้องการให้โดเมนเป็น https จะต้องไปตั้งค่า https: redirect ที่ไฟล์ .htaccess หรือไฟล์ที่ใช้ตั้งค่าหลักของเซิร์ฟเวอร์

ในกรณีที่ ติ๊กถูกหน้าข้อความ Let’s Encrypt Support SSL Certificate ที่คุณติดตั้งไว้จะไม่ทำงาน แต่ Let’s Encrypt Certificate จะทำงานแทน ซึ่งตัวเลือก Let’s Encrypt Support นี้จะมีเฉพาะใน VestaCP รุ่นใหม่เท่านั้น

หมายเหตุ: ไฟล์ CA นั้นจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ใช้ได้แจ้งไว้/ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

Was this article helpful?

Related Articles