วิธีตรวจสอบระบบกักกัน E-mail spam quarantine ใน Spam Experts

สำหรับผู้ใช้สามารถตรวจสอบอีเมลสแปมที่ SpamExperts กักไว้ได้ อีกทั้งยังสามารถจัดการ และดำเนินการกับอีเมลนั้นได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. Login เข้าสู่ SpamExperts

2. ที่เมนูด้านซ้าย คลิกที่ Incoming เลือก Spam quarantime

3. เลือกอีเมลที่ต้องการจัดการ จากนั้นคลิกที่  เลือกคำสั่งที่ต้องการเช่น
Remove form quarantine : เพื่อลบ E-mail นี้ออกจากระบบ
Release from quarantine : เพื่อยกเลิกการกักกัน E-mail นี้และส่ง E-mail เข้า inbox ของผู้รับ
Release and train from quarantine : เพื่อยกเลิกการกักกัน E-mail ฉบับนี้ ส่ง E-mail เข้า inbox ของผู้รับ และสอนให้ Spam Filter ทราบว่าหากมีจดหมายลักษณะนี้ จากผู้ส่งรายนี้ ไม่ต้องกักกันอีก
Download quarantine message : ดาวน์โหลดข้อความ
View mail : ดูเนื้อหาใน E-mail นี้
Whitelist sender : ตั้งค่าให้ผู้ส่ง E-mail ฉบับนี้ในรายชื่อผู้ส่งที่ปลอดภัย หากมี E-mail จากผู้ส่งรายนี้ในครั้งต่อไปให้ผ่าน Filter ได้เลย
Blacklist sender : ตั้งค่าให้ผู้ส่ง E-mail ฉบับนี้ในรายชื่อบัญชีดำ หากมี E-mail จากผู้ส่งรายนี้ในครั้งต่อไปให้ปฎิเสธทั้งหมด

Was this article helpful?

Related Articles