วิธีเพิ่มความเร็วให้ WordPress โดยการ Optimize Database

หากคุณพบว่า สาเหตุที่เว็บช้านั้นมาจากฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่ ปลั๊กอิน WP-Optimize สามารถช่วยได้
ปลั๊กอินตัวนี้จะช่วยในเรื่อง

 • เช็คขนาดฐานข้อมูล
 • ลบบันทึกอัตโนมัติของโพสต์ฉบับร่างทั้งหมด
 • ลบคอมเม้นต์ที่เป็นสแปม
 • ลบคอมเมนต์ที่ไม่อนุญาต
 • ปรับตารางฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสม

ข้อแนะนำ
WP Optimize สามารถปรับได้หลายส่วน ในกรณีที่ไม่แน่ใจเรื่องการตั้งค่าให้ปรับการตั้งค่าตามคู่มือของเราได้เลย (ในการใช้ปลั๊กอินนี้แนะนำให้ทำการ backup ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยในความเสี่ยงข้อมูลสูญหาย)

วิธีการติดตั้งปลั๊กอิน WP-Optimize

1.ทำการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการ WordPress

2. คลิกที่เมนู Plugins

3. คลิกที่ Add New

4. ที่ช่อง Keyword ทำการค้นหาปลั๊กอินโดยพิมพ์คำว่า WP Optimize

5. คลิกที่ Install เพื่อติดตั้งปลั๊กอิน

6. คลิกที่ Activate เพื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน

การตั้งค่าการใช้งานปลั๊กอิน WP-Optimize

1. ที่เมนูด้านซ้ายให้คลิกที่ WP-Optimize

2. ติ๊กถูกหน้าข้อความ Optimization ในหัวข้อ Optimizations เพื่อเลือก optimize ทั้งหมด จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Run all selected optimizations เพื่อล้างและลบโพสต์ร่างทั้งหมด รวมไปถึงความคิดเห็นที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โพสต์ อีกทั้งทำการปรับตารางฐานข้อมูลอีกด้วย

2. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่า “Optimization complete”

3. จากนั้นทำการตั้งค่าช่วงเวลาที่ต้องการล้างข้อมูล โดยคลิกที่ Settings

4. กำหนดการตั้งค่า WP Optimize โดยแบ่งเป็น

ส่วน General Settings

 • Keep last _____ weeks data: หากต้องการเก็บข้อมูลไว้ก่อนที่จะลบทิ้งให้ติ๊กถูกที่ Keep last จากนั้นใส่จำนวนสัปดาห์ที่ต้องการเก็บข้อมูล เมื่อครบกำหนดข้อมูลจะถูกลบทิ้งทันที
 • Always keep _____ posts revision: หากต้องการเก็บประวัติการแก้ไขโพสต์ให้ติ๊กถูกที่ Always keep จากนั้นใส่จำนวนครั้งของการเก็บประวัติการแก้ไขโพสต์

ส่วน Scheduled clean-up settings (แนะนำให้ติ๊กถูกหน้าข้อความทั้งหมด)

 • Enable scheduled clean-up and optimization (Beta feature): หากต้องการเปิดใช้งานการล้างข้อมูลตามกำหนดเวลาให้ติ๊กถูก
 • Select schedule type (default is Weekly): เลือกช่วงเวลาล้างข้อมูลสำหรับกำหนดการล้างข้อมูล โดยมีค่าเริ่มต้นที่ทุกสัปดาห์
 • Optimize database tables: หากต้องการให้มีการ optimize ฐานข้อมูลให้ติ๊กถูก
 • Clean all post revisions: หากต้องการให้ล้างประวัติการแก้ไขโพสต์ทั้งหมดให้ติ๊กถูก
 • Remove auto-draft posts: หากต้องการให้ล้างโพสต์ที่ร่างอัตโนมัติให้ติ๊กถูก
 • Remove trashed posts: หากต้องการให้ล้างโพสต์ที่อยู่ในถังขยะให้ติ๊กถูก
 • Remove spam and trashed comments: หากต้องการให้ล้างสแปมและ comments ที่อยู่ในถังขยะให้ติ๊กถูก
 • Remove unapproved comments: หากต้องการให้ล้าง comments ที่ไม่ได้อนุมัติให้ติ๊กถูก
 • Remove expired transient options: หากต้องการให้ล้างแคชชั่วคราวที่หมดอายุให้ติ๊กถูก

เสร็จแล้วคลิกที่ Save settings เพื่อบันทึกการตั้งค่า

Was this article helpful?

Related Articles