วิธีโคลนเว็บ WordPress ใน Plesk

หลายครั้งที่เราพบปัญหา
– ถ้าเปลี่ยน Theme ใหม่แล้วเว็บจะดูเป็นยังไง
– Plugin ตัวไหนติดตั้งแล้วดี ตัวไหนแล้วไม่ดี จะลองกับเว็บจริงก็กลัวพัง
– Theme กับ Plugin ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนั้น มันทำงานเข้ากันได้ดีกับ WordPress Version Upgrade แล้วจะพังรึเปล่า

หรือปัญหาการปรับแต่ง WordPress ใดๆ ก็ตามที่เราไม่สามารถลองกับเว็บหลักที่กำลัง Production ใช้งานจริงอยู่ได้ ปัญหาพวกนี้ถ้าเราไม่ได้ลองเองก็คงตอบคำถามนี้ยาก เราเลยมีวิธีทดสอบง่ายๆ แบบไม่ให้กระทบกับเว็บไซต์จริงเลย คือการทำการ Clone เว็บไซต์ตัวจริงของเราอีกชุดแล้วเอาไปพักไว้ที่ sub-domain ก่อน จากนั้นเราจะลองทำอะไรกับเว็บไซต์ทดสอบนี้ก็ได้เลย โดยไม่ต้องกังวลว่าเว็บจริงของเราจะเสียหายหรือไม่

*** หมายเหตุ *** วิธีนี้ใช้สำหรับเว็บที่สร้างด้วย WordPress เท่านั้น 

สำหรับขั้นตอนการโคลน มีดังนี้

1. login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

2. คลิกที่ Clone ในเว็บ WordPress ของโดเมนที่ต้องการใช้เป็นต้นฉบับสำหรับโคลนเว็บ

3. ในหมวด Location ที่หัวข้อ Target จะมีให้เลือกอยู่ 2 แบบ คือ หากต้องการนำเว็บที่โคลนไปสร้างเป็น subbdomain ใหม่ ให้เลือกที่ Create subdomain จากนั้นกำหนดชื่อ subdomain และเลือกโดเมนที่ต้องการ แต่ถ้าต้องการโคลนเว็บไปยังโดเมนหรือ subdomain ที่มีอยู่แล้วให้เลือกที่ Use existing domain or subdomain จากนั้นเลือกโดเมน หรือ subdomain ที่ต้องการ (ในคู่มือนี้จะเลือกแบบ Use existing domain or subdomain )

4. ในหมวด Database ที่หัวข้อ Name ให้กำหนดชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการหรือจะใช้ชื่อฐานข้อมูลที่ระบบสร้างให้ก็ได้ จากนั้นคลิกที่ Start

5. ระบบจะเริ่มทำการโคลนเว็บ ระหว่างนี้ให้รอสักครู่

6. ระบบจะแสดงให้ดูว่า clone จากโดเมนไหน ไปโดเมนไหน หากเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Close เพื่อจบกระบวนการ

7. รีเฟรชหน้าเว็บสักครั้ง จะเห็นว่ามีเว็บที่เราได้ทำการโคลนไว้แสดงขึ้นมา

Was this article helpful?

Related Articles