วิธีแก้ปัญหา CredSSP encryption oracle remediation บน Remote Desktop

หากคุณพบว่าคุณ ไม่สามารถใช้งาน Remote Desktop ไปควบคุม Windows PC หรือ Windows Server จากระยะไกลได้ และมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา ดังภาพ

ปัญหานี้เกิดจากความผิดพลาดของ Security Patch Update หมายเลข CVE-2018-0886

อ้างอิง
https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance/advisory/CVE-2018-0886

สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาสามารถทำได้ดังนี้

1. กดปุ่ม Windows + R พร้อมกัน จากนั้นพิมพ์คำว่า “gpedit.msc” จากนั้นให้กดปุ่ม OK

2. ที่ Local Group Policy Editor ให้เลือก
Computer Configuration > Administrative Templates > System > Credentials Delegation ตามลำดับ

3. ที่หน้าต่างทางด้านขวา คลิกที่ Encryption oracle remediation

4. ระบบจะแสดงหน้าต่าง Encryption oracle remediation ขึ้นมา ให้ดำเนินการตั้งค่า ดังนี้
เลือก Enabled ที่ Options ตั้งค่า Protestion Level เป็น Vulnerable
จากนั้นกดปุ่ม OK

เรียบร้อยแล้วให้ทดสอบทำการ Remote Desktop อีกครั้ง

Was this article helpful?

Related Articles