วิธีเปลี่ยน PHP Version ให้กับเว็บไซต์ใน DirectAdmin

Change PHP Version DirectAdmin

หากพบปัญหาไม่สามารถทำการติดตั้ง script บางตัวได้เนื่องจากตัว script ต้องการใช้ค่า PHP version ที่สูงกว่าเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ใช้งาน หรือเวอร์ชั่นปัจจุบันไม่ตรงกับที่ script ออกแบบมาใช้งานหรือตัว script มีการอัปเดตแล้วต้องการใช้งาน PHP version ที่ต่างไปจากเดิม สามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยน PHP version ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ Domain Setup ในหมวด Account Manager

คลิกที่โดเมนที่ต้องการเปลี่ยน PHP Version

คลิกที่ PHP Version Selector

เลือก PHP Version ที่ต้องการเปลี่ยน จากนั้นคลิกที่ SAVE

ระบบจะแจ้งว่า PHP version ของเว็บไซต์ดังกล่าวถูกเปลี่ยนแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles