การเปลี่ยน PHP Version ให้กับ Website

บางครั้งท่านอาจพบปัญหาไม่สามารถทำการติดตั้ง script บางตัวได้เนื่องจากต้องการใช้ค่า PHP version ที่สูงกว่าหรือไม่ตรงกับที่ script ออกแบบมาใช้งาน แนวทางการกแไขท่านสามารถปรับ PHP version ได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.  คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

 

2. เลือกเมนู Domain Setup

3. เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการ

4. คลิกที่ PHP Version Selector

5. ปรับตั้งค่า PHP Version ได้ที่เมนู PHP VERSION SELECTOR จากนั้นกดปุ่ม SAVE

Was this article helpful?

Related Articles