วิธีการใช้งาน Reseller Domain Control Panel

ในกรณีที่คุณเป็นลูกค้าของเราที่ใช้บริการ Reseller Hosting, Cloud Server และ Dedicated Server ขึ้นไป และคุณมีโดเมนที่ดูแลอยู่จำนวนมาก คุณสามารถขอเปิดบัญชี Reseller Domain กับเราได้เลยทันที

ระบบ Reseller Domain จะอนุญาติให้คุณสามารถจดทะเบียน และต่ออายุได้ตรงกับ Domain Registrar ในราคาทุน ที่ต่ำที่สุดจาก Regisrar : DR Ltd. d/b/a Public Domain Registry

สามารถตรวจสอบอัตราได้จาก (ยึดราคาสุดท้าย SLAB 3)
https://www.resellerclub.com/domain-name-registration

คำสั่งซื้อจะไม่ผ่านเจ้าหน้าที่ของเรา สามารถยื่นจดแล้วรับโดเมนใช้งานได้เลย โดยสิทธิ์ถือครองโดเมนจะเป็นของผู้จดทะเบียน 100% เช่นเดิม

ระบบนี้ เป็นระบบที่ผู้ให้บริการ Hosting ชั้นนำในไทยกว่า 80% เลือกใช้งาน คุณสามารถบริหารจัดการโดเมนผ่าน Control Panel ระบบใช้งานง่าย ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนโดเมน ต่ออายุโดเมน และโอนย้ายโดเมน

สำหรับวิธีการใช้งานสามารถแยกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้

การจดทะเบียนโดเมน

วิธีการจดทะเบียนโดเมนมีขั้นตอนดังนี้

1.Login เข้าสู่ Reseller Domain Control Panel โดยพิมพ์ https://manage.hostatom.com/ จากนั้นกรอก ID และ Password ที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของเราแล้วคลิกที่ Login ดังภาพ

2. เมื่อเข้าสู่ระบบ คลิกที่ Product -> Domain Registration -> Check Available

3. ทำการค้นหาชื่อโดเมนที่ต้องการจดทะเบียน จากนั้นกดปุ่ม Search ระบบจะแสดงชื่อโดเมน พร้อมราคา

จากภาพจะเห็นราคา 347.27 บาท อันนี้คือราคาตั้งขาย / 289.39 อันนี้คือราคาทุน ส่วน 144.00 และ 120.00 เป็นค่าบริการปกปิดชื่อผู้ถือครองโดเมน จะเลือกหรือไม่เลือกก็ได้

4. ที่ ENTER CUSTOMER DETAILS ให้ใส่อีเมลเจ้าของบัญชีที่จะเป็นผู้ถือครองโดเมนนี้ หากยังไม่ได้สร้างให้คลิกสร้างก่อนที่ปุ่ม Create Account สีน้ำเงินด้านซ้ายมือ

ส่วนที่ PLACE YOUR ORDER ให้เลือก Cancel Invoice หากไม่ต้องการใช้ระบบ Billing ของ Control Panel หากต้องการใช้งานให้เลือก Keep invoice Pending (จุดนี้สำหรับการใช้งานครั้งแรก มือใหม่เราแนะนำให้เลือก Cancel Invoice ครับ)

จากนั้นคลิกที่ PLACE ORDER เป็นอันเรียบร้อย

 

การตรวจสอบ และตั้งค่าราคาโดเมน

วิธีการตรวจสอบราคาโดเมน มีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1. ที่เมนูด้านบน เลือก Setting -> Manage Products and Pricing จากนั้นคลิกที่ Domain Registration

2. คลิกที่ Manage Prices

3. ใส่นามสกุลที่ต้องการค้นหา ระบบจะแสดงราคาโดเมน ดังภาพ โดยรายละเอียดมีดังนี้

  • Registration: ราคาโดเมนที่ต้องการจดทะเบียน
  • Renewal: ราคาโดเมนที่ต้องการต่ออายุ
  • Transfer: ราคาโดเมนที่ต้องการโอนย้ายเข้ามา
  • Restore: ราคาโดเมนที่ต้องการกู้คืน (กรณีที่โดเมนหมดอายุเกิน 45 วัน)

ราคาสีเข้มด้านบนเป็นราคาขาย หากต้องการใช้ระบบ Billing ด้วย ส่วนราคาสีเทาเล็กๆ ด้านล่างเป็นราคาทุนจริงๆ

การตรวจสอบยอดเงินในระบบ

สำหรับวิธีการตรวจสอบยอดเงินในระบบมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

การตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในระบบ ให้ไปที่หน้า Home ในส่วนของ Funds Summary ดูที่ Available Balance ว่ามียอดเงินคงเหลือเท่าใด ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles