วิธี clone เว็บไซต์ WordPress ด้วย Softaculous ใน DirectAdmin

Clone WordPress Softaculous DirectAdmin

การโคลน (Clone) เว็บไซต์ คือการทำสำเนาของเว็บไซต์ไปยังตำแหน่งใหม่ สำหรับผู้ใช้ที่มีเว็บไซต์ WordPress แล้วต้องการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่อีกเว็บนึง แต่ไม่อยากเสียเวลาในการสร้างใหม่ตั้งแต่ขั้นตอนแรก เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการตั้งค่าต่างๆ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ WordPress ในหมวด Softaculous Apps Installer

คลิกที่ไอคอน Clone ที่เว็บไซต์ที่ต้องการ clone ใน Current Installations

กำหนดรายละเอียดการ clone

  • Choose Protocol – เลือก protocol ของเว็บไซต์ (แนะนำให้เลือกเป็น https://)
  • Choose Domain – เลือกโดเมนปลายทางที่ต้องการ clone (ต้องมีการเพิ่มโดเมนชื่อใหม่เข้าไปก่อนระบบถึงจะแสดงชื่อโดเมนให้เลือก)
  • In Directory – กำหนด directory ที่จะ clone เว็บไซต์ (ถ้าเป็นคนละชื่อโดเมนแนะนำให้ปล่อยว่างไว้)
  • Database Name – กำหนดชื่อฐานข้อมูล

หลังกำหนดรายละเอียดการ clone เรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Clone Installation จากนั้นก็รอระบบทำการ clone เว็บไซต์

ระบบจะแจ้งว่าได้ clone เว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ Return to Overview

เมื่อกลับมาที่หน้าหลักแล้ว ใน Current Installations จะมีเว็บไซต์ที่ได้ clone ไปเพิ่มขึ้นมา โดยจะมีคำว่า Recently Cloned ที่ท้ายชื่อเว็บไซต์

Was this article helpful?

Related Articles