วิธีตั้งค่าการอัปเดต WordPress ด้วย WordPress Toolkit ใน Plesk

ใน WordPress Toolkit ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการอัปเดตต่างๆ ของเว็บไซต์ WordPress ได้ ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเวอร์ชันของ WordPress ธีม หรือปลั๊กอิน โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่ Updates ในเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการตั้งค่าการอัปเดต

ระบบจะพามาที่หน้าตั้งค่าการอัปเดต WordPress ให้ตั้งค่าตามที่ต้องการ

 • Update WordPress automatically – การอัปเดต WordPress โดยอัตโนมัติ
  • No – ไม่ต้องการให้อัปเดต WordPress โดยอัตโนมัติ
  • Yes, but only minor (security) updates – ให้อัปเดตเฉพาะภายในเวอร์ชั่นเดียวกันที่มีการปรับปรุง เช่น อัปเดตจากเวอร์ชัน 5.9.3 เป็นเวอร์ชัน 5.9.4 (ไม่สามารถอัปเดตข้ามเวอร์ชันที่มีการปรับปรุง เช่น จากเวอร์ชัน 5.9.3 เป็นเวอร์ชั่น 6.0 ได้)
  • Yes, all (minor and major) updates – ให้อัปเดตทั้งในเวอร์ชันเดียวกันและแบบข้ามเวอร์ชันที่มีการปรับปรุง
 • Update plugins automatically – การอัปเดตปลั๊กอินโดยอัตโนมัติ
  • Defined individually – อัปเดตเป็นรายปลั๊กอิน และหากต้องการให้อัปเดตปลั๊กอินที่ติดตั้งใหม่โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นของ WordPress Toolkit ให้ติ๊กถูกที่ Enable autoupdates by default for new plugins installed via WordPress Toolkit
  • Defined individually, but security updates are autoinstalled – อัปเดตเป็นรายปลั๊กอิน แต่ระบบ security จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ และจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมดังนี้
   • Enable autoupdates by default for new plugins installed via WordPress Toolkit – ให้อัปเดตปลั๊กอินที่ติดตั้งใหม่โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นของ WordPress Toolkit
   • Deactivate vulnerable plugins instead of updating them – ให้ปิดการใช้งานปลั๊กอินที่มีช่องโหว่แทนการอัปเดต
  • Forced – บังคับอัปเดตปลั๊กอินทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และหากต้องการให้ปิดการใช้งานปลั๊กอินที่มีช่องโหว่แทนการอัปเดต ให้คลิกที่ Deactivate vulnerable plugins instead of updating them
 • Update theme automatically – การอัปเดตธีมโดยอัตโนมัติ
  • Defined individually – อัปเดตเป็นรายธีม และหากต้องการให้อัปเดตธีมที่ติดตั้งใหม่โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นของ WordPress Toolkit ให้ติ๊กถูกที่ Enable autoupdates by default for new themes installed via WordPress Toolkit
  • Defined individually, but security updates are autoinstalled – อัปเดตเป็นรายธีม แต่ระบบ security จะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ และหากต้องการให้อัปเดตธีมที่ติดตั้งใหม่โดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้นของ WordPress Toolkit ให้ติ๊กถูกที่ Enable autoupdates by default for new themes installed via WordPress Toolkit
  • Forced – บังคับอัปเดตธีมทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

เมื่อเลือกการตั้งค่าเสร็จแล้วให้คลิกที่ OK

Was this article helpful?

Related Articles