การ Update บน WordPress Toolkit บน Plesk

ใน WordPress Toolkit ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการ Update ต่างๆ ของเว็บ WordPress ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ update เวอร์ชั่นของ WordPress, Theme หรือ Plugin

สำหรับวิธีการตั้งค่า update มีขั้นตอนดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2.ที่เมนูด้านซ้ายคลิกที่ WordPress ที่ Updates คลิก View ดังภาพ

การตั้งค่าการ Update

1. คลิกที่ Update Settings

2. ในหน้า Update Settings ระบบจะแสดงรายการที่ต้องการตั้งค่าการ Update โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • Update WordPress automatically  หากไม่ต้องการ Update อัตโนมัติให้เลือก No, แต่ถ้าต้องการ Update เพียงแค่ระบบรักษาความปลอดภัยให้เลือก Yes, but only minor (security) updates, หากต้องการให้อัพเดททั้งหมด เลือก Yes, all (minor and major) updates
  • Update plugins automatically หากไม่ต้องการ Update อัตโนมัติให้เลือก No แต่ถ้าต้องการให้มีการ Update อัตโนมัติให้เลือก Yes
  • Update theme automatically หากไม่ต้องการ Update อัตโนมัติให้เลือก No แต่ถ้าต้องการให้มีการ Update อัตโนมัติให้เลือก Yes

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 

Was this article helpful?

Related Articles