การเปิด-ปิดการใช้งาน Search engine indexing บน WordPress Toolkit บน Plesk

บน WordPress Toolkit สามารถจัดการเกี่ยวกับ Search engine indexing ได้ โดยจะมีปุ่มเปิด-ปิด Search engine indexing ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้ Googlebot ทำการเก็บข้อมูลเว็บของคุณ ในส่วนนี้สามารถทำการปิด Search engine indexing ได้

สำหรับขั้นตอนการทำ มีดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2. ที่เมนูด้านซ้ายมือ คลิกที่ WordPress => Search engine indexing เลื่อนปุ่มไปทางซ้าย = ปิด ขวา = เปิด

Was this article helpful?

Related Articles