วิธีเปิด-ปิด Search engine indexing ด้วย WordPress Toolkit ใน Plesk

บน WordPress Toolkit สามารถจัดการเกี่ยวกับ search engine indexing ได้ โดยจะมีปุ่มเปิด-ปิด Search engine indexing ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้ googlebot ทำการเก็บข้อมูลเว็บของคุณ ในส่วนนี้สามารถทำการปิด search engine indexing ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่ Search engine indexing ในเว็บไซต์ที่จะปิดการใช้งาน search engine indexing

ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดการใช้งาน Search engine indexing เรียบร้อยแล้ว และที่ปุ่ม Search engine indexing จะเปลี่ยนเป็นสีเทา

หากต้องการกลับมาเปิดใช้งาน Search engine indexing ให้คลิกที่ Search engine indexing อีกครั้ง

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดการใช้งาน Search engine indexing เรียบร้อยแล้ว และที่ปุ่ม Search engine indexing จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า

Was this article helpful?

Related Articles