วิธีเปิด/ปิด search engine indexing ด้วย WordPress Toolkit ใน Plesk

search engine indexing คือ การอนุญาตให้ Googlebot เข้ามาทำการเก็บข้อมูลเว็บของคุณ โดยใน control panel ของ Plesk จะมีเมนู WordPress Toolkit ให้สามารถเปิด/ปิด search engine indexing ได้ด้วยตัวเองตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่ Search engine indexing ในเว็บไซต์ที่จะปิดการใช้งาน search engine indexing

ระบบจะแจ้งว่าได้ปิดการใช้งาน Search engine indexing เรียบร้อยแล้ว และที่ปุ่ม Search engine indexing จะเปลี่ยนเป็นสีเทา

หากต้องการกลับมาเปิดใช้งาน Search engine indexing ให้คลิกที่ Search engine indexing อีกครั้ง

ระบบจะแจ้งว่าได้เปิดการใช้งาน Search engine indexing เรียบร้อยแล้ว และที่ปุ่ม Search engine indexing จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า

Was this article helpful?

Related Articles