การใช้งาน Plugin บน WordPress Toolkit บน Plesk

บน WordPress Toolkit สำหรับ control panel: plesk จะมีตัวช่วยให้คุณสามารถจัดการกับ plugin ได้อย่างง่ายๆ เพียงแค่คลิกเดียวเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น

สำหรับการใช้งานนั้นมีขั้นตอนดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2. ที่เมนูด้านซ้ายมือ คลิกที่ WordPress => Plugin

การติดตั้ง Plugin

1.ที่แท้บ Plugins คลิกที่ Install

2.พิมพ์ชื่อ plugin ที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นคลิกที่รูปแว่นขยายเพื่อทำการค้นหา ดังภาพ

3. ระบบจะแสดงรายชื่อ plugin ทั้งหมด จากนั้นให้ติ๊กถูกหน้าปลั๊กอินที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นให้คลิกที่ เลือก Select websites (กรณีที่ต้องการติดตั้งเฉพาะเว็บที่ต้องการ หากต้องการติดตั้ง plugin กับทุกเว็บให้เลือก Install on all ….websites)

4. ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ติ๊กถูกหน้าเว็บไซต์ที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นคลิก Install plugin

ระบบจะทำการติดตั้ง plugin ให้เรียบร้อย

การถอน plugin ที่ติดตั้งออก

1. ที่แท้บ plugin ติ๊กถูกหน้า plugin ที่ต้องการถอนการติดตั้ง จากนั้นคลิกที่ Uninstall

2. เพื่อยืนยันการถอนการติดตั้งให้คลิกที่ปุ่ม Yes

ระบบจะถอน plugin ที่ติดตั้งออกไป

การเปิดใช้งาน plugin ที่ติดตั้ง

1. ที่แท้บ Plugins ให้ติ๊กถูกหน้า plugin ที่ต้องการเปิดใช้งาน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Active

2. plugin จะถูกเปิดใช้งานทันที ดังภาพ

การ upload plugin 

1. ที่แท้บ Plugins คลิกที่ปุ่ม Upload plugin

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมา ให้คลิกที่ Choose File
หมายเหตุ: ไฟล์ที่อัพโหลดขึ้นมานั้นจะต้องเป็นไฟล์ .zip เท่านั้น

3. เลือกไฟล์ที่ต้องการ upload จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Open

4. ติ๊กถูกหน้าเว็บที่ต้องการติดตั้ง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Upload 

5. Plugin จะติดตั้งให้ทันที ดังภาพ

การปิดการใช้งาน plugin

1.ที่แท้บ Plugins ติ๊กถูกหน้า plugin ที่ต้องการจากนั้นคลิกที่ Deactivate

2. plugin จะถูกปิดใช้งาน ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles