วิธีการทำ Site Redirection ใน Directadmin Control Panel

Site Redirection คือการตั้งค่าให้มีการส่งต่อ URL ที่เรากำหนดไปยัง URL ที่เราต้องการ เช่น เมื่อผู้ใช้งานเรียก URL : http://www.yourdomain.com/facebook ระบบจำทำการส่งต่อ URL นี้ไปยัง URL : http://www.facebook.com/hhh

คุณสามารถทำการสร้าง และลบ Site Redirection ใน DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

การสร้าง Site Redirection

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. เลือกเมนู Site Redirection

3. คลิกที่ CREATE NEW REDIRECT

4. ตั้งค่า Site Redirection

Local URL Path : ระบุ URL ที่ต้องการโอนย้าย เช่น http://www.yourdomain.com/facebook

Redirect Type

  • 301 – Permanent : เป็นการโอนย้าย URL แบบถาวร ซึ่งค่าคะแนน PR, ค่าคะแนนและอันดับของ search engine จะถูกโอนไปยัง URL ใหม่ด้วย
  • 302 – Temporary : เป็นการโอนย้าย URL แบบชั่วคราว ซึ่งค่าคะแนน PR, ค่าคะแนนและอันดับของ search engine จะไม่ถูกโอนไปยัง URL ใหม่ เป็นการบอกกับ search engine ว่าจะกลับมาใช้ URL เดิมอีกครั้ง
  • 303 – Replaced : เมื่อเรียก URL ที่กำหนด ให้เปลี่ยนเป็น URL ที่เราต้องการ โดยเป็นการเปลี่ยนโดเมน

Destination URL : ระบุ URL ปลายทาง เช่น http://www.facebook.com/hhh

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม CREATE

การลบ Site Redirection

1. เลือก URL ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete ดังภาพ

2. จะแสดงหน้า DELETE REDIRECT ให้คลิก DELETE

Was this article helpful?

Related Articles