วิธีการทำ Site Redirection ใน Directadmin Control Panel

Site Redirection คือการตั้งค่าให้มีการส่งต่อ URL ที่เรากำหนดไปยัง URL ที่เราต้องการ เช่น เมื่อผู้ใช้งานเรียก URL : http://www.yourdomain.com/facebook ระบบจำทำการส่งต่อ URL นี้ไปยัง URL : http://www.facebook.com/hhh

คุณสามารถทำการสร้าง และลบ Site Redirection ใน DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนการทำดังนี้

การสร้าง Site Redirection

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. เลือก Site Redirection

3. ตั้งค่า Site Redirection

Local URL Path : ระบุ URL ที่ต้องการโอนย้าย เช่น http://www.yourdomain.com/facebook

Redirect Type

  • 301 – Permanent : เป็นการโอนย้าย URL แบบถาวร ซึ่งค่าคะแนน PR, ค่าคะแนนและอันดับของ search engine จะถูกโอนไปยัง URL ใหม่ด้วย
  • 302 – Temporary : เป็นการโอนย้าย URL แบบชัวคราว ซึ่งค่าคะแนน PR, ค่าคะแนนและอันดับของ search engine จะไม่ถูกโอนไปยัง URL ใหม่ เป็นการบอกกับ search engine ว่าจะกลับมาใช้ URL เดิมอีกครั้ง
  • 303 – Replaced : เมื่อเรียก URL ที่กำหนด ให้เปลี่ยนเป็น URL ที่เราต้องการ โดยเป็นการเปลี่ยนโดเมน

Destination URL : ระบุ URL ปลายทาง เช่น http://www.facebook.com/hhh

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save

การลบ Site Redirection

1.เลือก URL ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete ดังภาพ

Was this article helpful?

Related Articles

Leave A Comment?