การ Refresh, Detach และ Remove บน WordPress Toolkit บน Plesk

บน Control Panel: Plesk นั้นจะมีเมนู Refresh, Detach และ Remove เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถบริการจัดการเกี่ยวกับเว็บ WordPress ได้

สำหรับการใช้งานมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

1.ทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ https://ชื่อโดเมนของคุณ:8443 หรือ https://ipของคุณ:8443 ตัวอย่างเช่น https://yourdomain.com:8443 จากนั้นใส่ username และ password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Log in

2. ที่เมนูด้านซ้ายมือ คลิกที่ WordPress => เลือกชื่อโดเมนที่ต้องการ

การ Refresh

การ refresh เป็นการซิงค์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบน dashboard ของ WordPress กับ WordPress Toolkit
โดยปกติแล้ว จะ Refresh วันละ 1 ครั้ง

1.คลิกที่รููป

การ Detach

เป็นการลบเว็บ WordPress ออกไป WordPress Toolkit แต่ข้อมูลเว็บหรือฐานข้อมูลจะยังคงอยู่เหมือนเดิม ซึ่งถ้ากลับไปยังหน้า Website&Domain เว็บ WordPress นั้นยังคงมีอยู่ เพียงแต่จะหายไปจาก WordPress Toolkit เท่านั้นเอง

สำหรับขั้นตอนการทำมี ดังนี้

1.คลิกที่ รูป เลือก Detach

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมา ว่าต้องการลบ เว็บนี้ออกจาก WordPress Toolkit หรือไม่ หากต้องการให้คลิกที่ปุ่ม Detach

3. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่าเว็บไซต์ได้ถูกลบ/Detached เรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

การ Remove

การ Remove เป็นการลบเว็บ WordPress ออกไป WordPress Toolkit ซึ่งข้อมูลเว็บหรือฐานข้อมูลก็จะถูกลบไปด้วย ซึ่งถ้ากลับไปยังหน้า Website&Domain จะเหลือแต่ชื่อโดเมนเท่านั้น

สำหรับขั้นการทำ มีดังนี้

1.คลิกที่รูป  เลือก Remove

2. ระบบจะแสดงหน้าต่างขึ้นมาว่า เว็บ WordPress นี้จะถูกลบ หากต้องการลบ Database ให้ติ๊กถูกหน้า Database ที่ต้องกา่ร จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการลบ

3. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่า ได้ลบเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ

 

Was this article helpful?

Related Articles