วิธีสแกน WordPress ด้วย WordPress Toolkit ใน Plesk

หากต้องการตรวจสอบดูว่าใน control panel ของ Plesk ที่คุณใช้งานอยู่มีเว็บไซต์ WordPress อยู่กี่เว็บ สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน Plesk

คลิกที่ WordPress

คลิกที่ Scan

ระบบจะแสดงเว็บไซต์ WordPress ทั้งหมดที่มีอยู่

Was this article helpful?

Related Articles