วิธีการลบบัญชี E-Mail ใน DirectAdmin

คุณสามารถลบบัญชี Email ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. login เข้าใช้งาน DirectAdmin โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 2222 เช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นระบุ username, password และคลิกปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT

2. ดูในส่วนของ E-mail Management ให้คลิกที่เมนู E-mail Accounts

3. เลือก E-mail ที่ต้องการลบ

4. คลิกที่ Delete

5. คลิกที่ DELETE เพื่อยืนยันการลบ E-Mail ที่เลือก

(กดที่ช่อง Clean Forwarders เป็นการยกเลิกอีเมล Forward)

6. เสร็จสิ้นการลบบัญชี E-Mail

Was this article helpful?

Related Articles