วิธีการลบบัญชี E-Mail

คุณสามารถลบบัญชี Email ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel ของคุณ

จากนั้นใส่ User, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่เมนู E-mail Accounts

3. คลิกเลือก E-mail ที่ต้องการลบ และกดปุ่ม Delete

4. คลิกปุ่ม DELETE เพื่อยืนยันความต้องการในการลบ E-Mail ที่เลือก

Was this article helpful?

Related Articles