วิธีการลบบัญชี E-Mail

คุณสามารถลบบัญชี Email ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel ซึ่งมีขั้นการทำ ดังนี้

1.คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยพิมพ์ชื่อเว็บของคุณ.com แล้วตามด้วย :2222 ตัวอย่างเช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม Login

2. คลิกที่เมนู E-Mail Accounts

3. คลิกเลือก E-Mail ที่ต้องการลบ และกดปุ่ม Delete

4. คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันความต้องการในการลบ E-Mail ที่เลือก

Was this article helpful?

Related Articles