วิธีลบบัญชีอีเมลใน DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถลบบัญชีอีเมลที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ E-mail Accounts ในหมวด E-mail Manager

ติ๊กถูกที่บัญชีอีเมลที่ต้องการลบ

คลิกที่ Delete

ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชีอีเมลที่เลือกขึ้นมา หากต้องการให้ล้างเมล forwarders ด้วย ให้ติ๊กถูกที่ Clean Forwarders จากนั้นคลิกที่ DELETE

ระบบจะแจ้งว่าได้ลบบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles