วิธีปิด Firewall บน Windows

ปกติแล้วระบบปฏิบัติการ Windows จะมี Firewall มาให้ เพื่อเป็นการป้องกันจากผู้ไม่ประสงค์ดี แต่ถ้าหากต้องการที่จะปิด Firewall ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณสามารถทำได้โดยใช้ขั้นตอนด้านล่างนี้

สำหรับวิธีปิด Firewall บน Windows มี 3 วิธี (เลือกใช้วิธีใดวิธีนึง)

วิธีที่ 1 ปิดโดยใช้ Control Panel
วิธีที่ 2 ปิดโดยใช้ PowerShell
วิธีที่ 3 ปิดโดยใช้ Windows Command Prompt

วิธีที่ 1 ปิดโดยใช้ Control Panel

1. คลิกที่ไอคอน Control Panel

2. คลิกที่ Windows Defender Firewall

3. ที่เมนูด้านซ้าย คลิกที่ Turn Windows Defender Firewall on or off

4. ปิด Firewall ของ Windows ในส่วน private และ public network settings แล้วคลิก OK

วิธีที่ 2 ปิดโดยใช้ PowerShell

ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้บน PowerShell

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False

วิธีที่ 3 ปิดโดยใช้ Windows Command Prompt

ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ที่ Command Prompt

netsh advfirewall set allprofiles state off

Was this article helpful?

Related Articles