วิธีปิด Firewall บน Windows

Firewall Windows

ปกติแล้วระบบปฏิบัติการ Windows จะมี Firewall มาให้เพื่อเป็นการป้องกันจากผู้ไม่ประสงค์ดี แต่หากต้องการปิด Firewall ด้วยเหตุผลใดก็ตาม สามารถทำได้ดังนี้

สำหรับวิธีปิด Firewall บน Windows มี 3 วิธี (เลือกใช้วิธีใดวิธีนึง)

วิธีที่ 1 ปิดโดยใช้ Control Panel
วิธีที่ 2 ปิดโดยใช้ PowerShell
วิธีที่ 3 ปิดโดยใช้ Windows Command Prompt

วิธีที่ 1 ปิดโดยใช้ Control Panel

คลิกที่ไอคอน Control Panel

คลิกที่ Windows Defender Firewall

คลิกที่ Turn Windows Defender Firewall on or off

เลือก Turn off Windows Defender Firewall (not recommended) ในหัวข้อ Private network settings และ Public network settings จากนั้นคลิกที่ OK

วิธีที่ 2 ปิดโดยใช้ Windows PowerShell

เปิดโปรแกรม PowerShell แบบ Run as Administrator

พิมพ์คำสั่งด้านล่างนี้ จากนั้นกด enter

Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled False

วิธีที่ 3 ปิดโดยใช้ Command Prompt

เปิดโปรแกรม Command Prompt แบบ Run as administrator

พิมพ์คำสั่งด้านล่างนี้ netsh advfirewall set allprofiles state off จากนั้นกด enter

netsh advfirewall set allprofiles state off

Was this article helpful?