วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน E-Mail บน DirectAdmin

คุณสามารถสร้างบัญชี E-Mail เพื่อใช้งานได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

Login เข้าใช้งาน DirectAdmin โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 2222 เช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นระบุ username, password และคลิกปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT

ดูในส่วนของ E-mail Management ให้คลิกที่เมนู E-mail Accounts

คลิกที่ CREATE ACCOUNT

กรอกรายละเอียด และคลิกที่ปุ่ม CREATE ACCOUNT

  • ชื่อบัญชี E-Mail ที่ต้องการ อักษรที่ใช้งานได้คือ a-z และ 0-9 กรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
  • รหัสผ่าน กรุณาตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก มีการผสมของตัวพิมพ์ใหญ่ เล็ก อักขระพิเศษ และตัวเลข เพื่อป้องกันไม่ให้ hacker เดาสุ่มรหัสผ่านของเราได้
  • ช่อง Email Quota เป็นขนาดเก็บข้อมูลของกล่องอีเมล หน่วยเป็น megabyte แนะนำให้ใส่ค่าไว้ 1000MB หรือ 1GB ขึ้นไป หรือใส่เป็น 0 หากไม่ต้องการจำกัดพื้นที่กล่องอีเมล
  • หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม CREATE ACCOUNT เพื่อสร้างบัญชี

ตรวจสอบรายละเอียด

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว Email ของคุณจะสามารถใช้งานได้ทันที โดยสามารถรับส่ง Email ได้ที่ http://domain.com/webmail (แทน domain.com ด้วยชื่อเว็บไซต์ของคุณ)

ในส่วน POP/IMAP Server และ SMTP Server เป็นค่าที่จะนำไปกรอกในการตั้งค่าเพื่อใช้งาน Email กับ Email Client อื่นๆ เช่น Outlook, Thunderbird, Apple Mail รวมไปถึง โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet

วิธีการใช้งาน E-mail

สำหรับวิธีการใช้งานอีเมล มีขั้นตอนในการทำ ดังนี้

เปิด Web Browser ไปที่ URL http://domain.com/webmail (อย่าลืมเปลี่ยนชื่อ domain.com เป็นชื่อเว็บของคุณด้วยนะ)

จากนั้น จะขึ้นหน้า Login คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยการกรอกบัญชีผู้ใช้, รหัสผ่าน ของคุณ แล้วกดปุ่ม LOGIN เพื่อทำการเข้าสู่ระบบ

สำหรับวิธีการตั้งค่าการใช้งานอีเมลล์บนอุปกรณ์ ต่างๆ สามารถทำได้ดังนี้

1. การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2016

2. วิธีแก้ไขการตั้งค่า E-mail กับ iPhone/iPad

3. การตั้งค่า E-Mail กับ Android

Was this article helpful?

Related Articles