วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน E-Mail บน DirectAdmin

คุณสามารถสร้างบัญชี E-Mail เพื่อใช้งานได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

1.  คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน DirectAdmin Control Panel  ของคุณ

จากนั้นใส่ Username, Password ของคุณ แล้วกดปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT เพื่อทำการ Login

2. คลิกที่เมนู E-mail Accounts

3. คลิกที่ CREATE ACCOUNT

4. กรอกรายละเอียด และคลิกที่ปุ่ม CREATE ACCOUNT

  • ชื่อบัญชี E-Mail ที่ต้องการ อักษรที่ใช้งานได้คือ a-z และ 0-9 กรุณากรอกเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
  • รหัสผ่าน กรุณาตั้งรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยาก มีการผสมของตัวพิมพ์ใหญ่ เล็ก อักขระพิเศษ และตัวเลข
  • ช่อง Email Quota เป็นขนาดเก็บข้อมูลของกล่องอีเมล หน่วยเป็น megabyte แนะนำให้ใส่ไว้ อย่างน้อย 1000 ขึ้นไปหรือใส่ค่าเป็น 0 สำหรับ Unlimited
  • หลังจากนั้นคลิกที่ปุ่ม CREATE ACCOUNT เพื่อสร้างบัญชี

5. ตรวจสอบรายละเอียด

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว Email ของคุณจะสามารถใช้งานได้ทันที โดยสามารถรับส่ง Email ได้ที่ http://domain.com/webmail (แทน domain.com ด้วยชื่อเว็บไซต์ของคุณ)

เปิด Web Browser ไปที่ URL http://domain.com/webmail (อย่าลืมเปลี่ยนชื่อ domain.com เป็นชื่อเว็บของคุณด้วยนะ)

จากนั้น จะขึ้นหน้า Login คุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ โดยการกรอกบัญชีผู้ใช้, รหัสผ่าน ของคุณ แล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อทำการ Login

สำหรับวิธีการตั้งค่าการใช้งานอีเมลล์บนอุปกรณ์ ต่างๆ สามารถทำได้ดังนี้

1. การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2016

2. วิธีแก้ไขการตั้งค่า E-mail กับ iPhone/iPad

3. การตั้งค่า E-Mail กับ Android

Was this article helpful?

Related Articles