วิธีสร้างบัญชีอีเมลใน DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีอีเมลเพื่อไว้ใช้งานผ่าน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่ E-mail Accounts ในหมวด E-mail Management

คลิกที่ CREATE ACCOUNT

กรอกรายละเอียดของบัญชีอีเมลที่ต้องการสร้าง เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกที่ CREATE ACCOUNT

  • Username – กำหนดชื่อบัญชีอีเมลที่ต้องการสร้าง สามารใช้ได้ทั้งตัวอักษร a-z (ตัวพิมพ์เล็ก) และตัวเลข 0-9
  • Password – กำหนดหรือสุ่มรหัสผ่านของบัญชีอีเมลที่ต้องการสร้าง (แนะนำให้กำหนดรหัสผ่านด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก อักขระพิเศษ และตัวเลข เพื่อป้องกันให้ hacker เดารหัสผ่านของผู้ใช้ได้ยาก)
  • E-mail Quota – กำหนดขนาดเก็บข้อมูลของกล่องอีเมล โดยมีหน่วยเป็น megabyte แนะนำให้กำหนดค่าไว้ที่ 1000 MB (1GB) ขึ้นไป หรือหากไม่ต้องการจำกัดขนาดเก็บข้อมูลของกล่องอีเมลให้ติ๊กถูกที่ Max
  • Daily Send Limit – กำหนดจำนวนการส่งเมลของผู้ใช้ต่อวัน หากปล่อยว่างไว้ระบบจะตั้งเป็น 200 ที่เป็นค่าเริ่มต้น

ระบบจะแจ้งว่าได้สร้างบัญชีอีเมลดังกล่าวแล้ว โดยอีเมลดังกล่าวสามารถใช้งานได้ทันที และสามารถรับส่งเมลได้ที่ webmail ของเว็บไซต์ผู้ใช้ เช่น http://ชื่อโดเมน/webmail ในส่วน POP/IMAP Server และ SMTP Server จะนำไปใช้ในการตั้งค่าเพื่อใช้งาน อีเมลกับ email client อื่นๆ เช่น Outlook, Thunderbird, Apple Mail รวมไปถึง โทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet

วิธีเข้าใช้งานอีเมล

สำหรับการเข้าใช้งานอีเมลที่ได้สร้างไป สามารถทำได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เปิดเบราว์เซอร์แล้วไปที่ webmail ของเว็บไซต์ผู้ใช้ เช่น http://ชื่อโดเมน/webmail

เข้าสู่ระบบด้วยการกรอกบัญชีอีเมลที่ได้สร้างไว้ในช่อง Username และกรอกรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ในช่อง Password จากนั้นคลิกที่ LOGIN

สำหรับวิธีการตั้งค่าการใช้งานอีเมลล์บนอุปกรณ์ ต่างๆ สามารถทำได้ดังนี้

1. การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2016

2. วิธีแก้ไขการตั้งค่า E-mail กับ iPhone/iPad

3. การตั้งค่า E-Mail กับ Android

Was this article helpful?

Related Articles