วิธีเพิ่ม/ลด e-mail quota ใน DirectAdmin

ผู้ใช้สามารถเพิ่ม/ลด e-mail quota ให้กับบัญชีอีเมลที่ได้สร้างไว้ใน control panel ของ DirectAdmin ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่เมนู E-mail Accounts ในหมวด E-mail Manager

คลิกที่ + ในบัญชีอีเมลที่ต้องการเพิ่ม/ลด e-mail quota

คลิกที่ Change Limits

เพิ่ม/ลดขนาดการเก็บข้อมูลของกล่องอีเมลใน E-mail Quota (MB) ตามที่ต้องการ หรือติ๊กถูกที่ Max หากต้องการขนาดการเก็บข้อมูลของกล่องอีเมลแบบไม่จำกัด จากนั้นคลิก SAVE

ระบบจะแจ้งว่า e-mail quota ได้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ X เพื่อปิดหน้าต่างแจ้งเตือน

Was this article helpful?

Related Articles