วิธีการเพิ่ม/ลดขนาด E-mail Quota ใน DirectAdmin

คุณสามารถปรับเพิ่ม/ลดขนาด E-mail Quota ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel ซึ่งมีขั้นตอนการทำดังนี้

1. login เข้าใช้งาน DirectAdmin โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 2222 เช่น yourdomain.com:2222 จากนั้นระบุ username, password และคลิกปุ่ม SIGN IN TO ACCOUNT

2. ดูในส่วนของ E-mail Management ให้คลิกที่เมนู E-mail Accounts

3. เลือก E-mail Account ที่คุณต้องการปรับขนาด E-mail Quota จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์ (+)

4. คลิกที่ Change Limits

5. ระบุขนาดเก็บข้อมูลของกล่องอีเมลในช่อง E-mail Quota (MB) หน่วยเป็น megabyte แนะนำให้ใส่ค่าเป็น 2000 หรือใส่ค่าเป็น 0 สำหรับ Unlimited จากนั้นคลิก SAVE

6. เสร็จสิ้นการตั้งค่า E-mail Quota

Was this article helpful?

Related Articles