วิธีเพิ่ม/ลด e-mail quota ใน DirectAdmin

คุณสามารถปรับเพิ่ม/ลด e-mail quota ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยมีขั้นตอนดังนี้

เริ่มจาก login เข้าใช้งาน DirectAdmin

คลิกที่เมนู E-mail Accounts ในหมวด E-mail Manager

คลิกที่ + ในบัญชีอีเมลที่ต้องการปรับ e-mail quota

คลิกที่ Change Limits

กำหนดขนาดการเก็บข้อมูลของกล่องอีเมลใน E-mail Quota (MB) ตามที่ต้องการ หรือติ๊กถูกที่ Max หากต้องการขนาดการเก็บข้อมูลของกล่องอีเมลแบบไม่จำกัด จากนั้นคลิก SAVE

ระบบจะแจ้งว่า e-mail quota ได้ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว

Was this article helpful?

Related Articles