วิธีดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์ใน Plesk

คุณสามารถเช็คสถิติการใช้งาน Website ใน Plesk โดยทำตาม วิธีดูสถิติการใช้งานเว็บไซต์ใน Plesk ดังนี้

login เข้าใช้งาน Plesk โดยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ตามด้วยพอร์ต 8443 เช่น yourdomain.com:8443 จากนั้นกรอก Username, Password และคลิกที่ Log In

คลิกที่ Web Statics ในโดเมนที่ต้องการดูสถิติการใช้งาน

คุณสามารถดูรายละเอียดสถิติการใช้งานต่างๆ ในแต่ละเดือนได้จากหน้านี้

โดยเราสามารถดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ได้ในแบบรายวัน (Daily Avg) กับแบบรายเดือน (Monthly Totals)

  • Hits: จำนวนครั้งที่มีการเรียกชมไฟล์ในเว็บไซต์ (ไม่ใช่จำนวนผู้ชมเว็บไซต์)
  • Files: จำนวนไฟล์ในเว็บไซต์ที่ถูกเรียก โดยค่าที่ได้มักใกล้เคียงกับค่า Hits
  • Pages: จำนวนหน้าเว็บไซต์ที่ถูกเรียกชม
  • Sites: จำนวนผู้ชมเว็บไซต์แยกตาม IP Address
  • Visits: จำนวนผู้ชมเว็บไซต์ โดยค่าที่ได้มักใกล้เคียงกับค่า Sites
  • KBytes: ขนาดของข้อมูลทั้งหมดที่ส่งผ่าน Web Server โดยจะคล้ายๆ กับ Data Transfer แต่นับเฉพาะขาออกเท่านั้น

Was this article helpful?

Related Articles